ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

 

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Ενημέρωση

Αντικαταστάτες (ειδικότητα Φιλολογικών)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους εκπαιδευτικούς για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη για την ειδικότητα των Φιλολογικών (μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων)
Όσοι ήδη υπέβαλαν αίτηση για αντικατάσταση για να εργαστούν το σχολικό έτος 2017-18, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.
Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.
Οι αιτήσεις λήγουν στις 20/2/2018, η ώρα 14:00.

Συνεντεύξεις

Ημερολόγιο Συνεντεύξεων

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες