ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Τελευταία Ενημέρωση

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Επιτροπή, με ανακοίνωση της στις 31.10.2018, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν την αίτηση:

ΕΕΥ11/12 - Αίτηση Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

και όπου χρειάζεται και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι τις 1.00μ.μ. της Παρασκευής, 30 Νοεμβρίου 2018. 
Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Παραδόθηκε στις 4.10.2018 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού η Ετήσια Έκθεση του έτους 2017.  Την ετήσια έκθεση και το περίγραμμά της μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

  

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες