ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Τελευταία Ενημέρωση

Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στο Αρχείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, από τις 7:30-9:30 το πρωί, θα επηρεαστεί η παραλαβή αιτήσεων καθώς και εγγράφων, κατά τις προαναφερθείσες ώρες.

Ως εκ τούτου, για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, το κοινό προτρέπεται όπως προσέλθει στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μετά τις 9:30 π.μ. 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες