ΕΕΥ

Ανακοίνωση

Η Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση ότι, λόγω της δίωρης διακοπής που παρατηρήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕΥ, η προθεσμία υποβολής του εντύπου ΕΕΥ21 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ.

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες