ΕΕΥ

18.4.2021 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να αναφερθεί στην ανακοίνωσή της ημερομηνίας 2.4.2021, με την οποία είχε καλέσει τους υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (46 θέσεις) σε προσωπική συνέντευξη, και να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω έκτακτου κωλύματος, οι συνεντεύξεις που προγραμματίστηκαν για αύριο Δευτέρα 19 μέχρι και την Τετάρτη 28 Απριλίου αναβάλλονται και θα επαναπρογραμματιστούν σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες