ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Αναβολή συνεντεύξεων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19, ανακοινώνει την αναβολή, μέχρι νεωτέρας, των συνεντεύξεων που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020(σχετική η ανακοίνωση ημερομηνίας 5.3.2020).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με στόχο την εναρμόνιση της λειτουργίας της με τις εγκυκλίους και ανακοινώσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με το θέμα: «Εξυπηρέτηση πολιτών στη δημόσια υπηρεσία στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19», καλεί το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΜΟΝΟ στις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με την Υπεύθυνη του Αρχείου της Επιτροπής (τηλ. 22602626/22602643).

Τονίζεται ότι η κατάθεση εγγράφων/πιστοποιητικών/αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, μέχρι νεωτέρας, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία ή μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 22602789. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων, όπου απαιτείται η πιστοποίηση αντιγράφων, θα γίνει σε ευθετότερο χρόνο, μετά από επικοινωνία των λειτουργών του Γραφείου της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα οποία το κοινό μπορεί να επικοινωνεί.

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες