Πίνακες

Η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε πίνακες διοριστέων, διορισίμων και ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες, ανά ειδικότητα.Εάν είστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμπερίληψή σας σε πίνακα διοριστέων ή/και διορισίμων.

Αναρτημένοι κατάλογοι

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους καταλόγους:

Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

Εάν είστε εγγεγραμμένος/η σε πίνακα και έχετε αποκτήσει νέα ακαδημαϊκά προσόντα μπορείτε να τα υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

 

Προϋπηρεσία/τεχνική πείρα

Η απασχόληση σας σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και μοριοδοτείται. Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν.

 

Συχνές ερωτήσεις

Μπορείτε να δείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν στους πίνακες πατώντας εδώ.

Ένσταση

Για να υποβάλετε ένσταση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα εξετάσεων Διορισίμων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Διορισίμων καθώς επίσης και άλλες σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.