ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΤΙΤΛΟΣΗΜΕΡ.ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή στη θέση ΒΔ Σχολείων ΜΓΕ για τη Φυσική07/07/2020ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΕνδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική)02/07/2020ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΕνδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση02/07/2020ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΕνδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση02/07/2020ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΑνάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διορισίμων 202030/06/2020ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΑνάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων 202030/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Επιστήμη30/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΑνακοίνωση για το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων26/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία25/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΑνακοίνωση για συνεντεύξεις για προαγωγές στις θέσεις Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά και την Επιστήμη24/06/2020ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΜεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης24/06/2020ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΜεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης24/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση19/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθού Διευθυντή ΜΤΕΕ για τη Γεωπονία και την Ηλεκτρολογία18/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Προδημοτικής Εκπαίδευσης16/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΔιορθωτική Ανακοίνωση για Προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης και Επιθεωρητή Α για τα Αγγλικά16/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης και Επιθεωρητή Α για τα Αγγλικά12/06/2020ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΔιορθωτική Ανακοίνωση Προαγωγής στη θέση Επιθεωρητή Α ΜΤΕΕ για τη Μηχανολογία12/06/2020ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΜεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης11/06/2020ΛΗΨΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΜεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης11/06/2020ΛΗΨΗ
Page 1 of 41First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Αρχείο

Αρχείο Ανακοινώσεων [2005]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2006]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2007]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2008]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2009]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2010]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2011]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2012]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2013]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2014]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2015]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2016]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2017]