ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΤΙΤΛΟΣΗΜΕΡ.ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης19/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά18/05/2022ΛΗΨΗ
ΓΕΝΙΚΕΣΠρόσκληση για Παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2022-202313/05/2022ΛΗΨΗ
ΓΕΝΙΚΕΣΠρόσκληση για Παρακολούθηση του Προγράμματος ΠΠΚ Μονίμων13/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά13/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οκονομία12/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.11/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά10/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά 10/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΣυνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης Δημοτικής Εκπαίδευσης10/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά 09/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη09/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική 09/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία (Γενική)/(Μηχανικής Παραγωγής)/(Θερμοδυναμική-Ενέργεια)/(Μεταλλοτεχνία)09/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές Επιθεωρητή Α’ (Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών06/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' ( Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή06/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων06/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠροαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικης Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)05/05/2022ΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΣτελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου02/05/2022ΛΗΨΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΣυνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α για τη Φυσική Αγωγή28/04/2022ΛΗΨΗ
Page 1 of 74First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Αρχείο

Αρχείο Ανακοινώσεων [2005]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2006]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2007]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2008]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2009]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2010]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2011]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2012]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2013]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2014]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2015]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2016]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2017]