ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προαγωγές

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή εάν είστε μόνιμος/η εκπαιδευτικός και τα προσόντα σας εμπίπτουν στα σχέδια υπηρεσίας της θέσης προαγωγής.

Σχέδια Υπηρεσίας

Για να δείτε τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων προαγωγής πατήστε εδώ.

Αίτηση για προαγωγή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική προκήρυξη της Επιτροπής.

Ημερολόγιο Συνεντεύξεων

Για να δείτε το ημερολόγιο των συνεντεύξεων πατήστε εδώ.