ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προαγωγές

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προαγωγή των μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών. Οι προαγωγές διενεργούνται μετά από προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που προτείνονται από Συμβουλευτική Επιτροπή που καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή με βάση τα κριτήρια της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας.

Αίτηση για προαγωγή

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση για προαγωγή. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή εάν είστε μόνιμος/η εκπαιδευτικός και τα προσόντα σας εμπίπτουν στα σχέδια υπηρεσίας της θέσης προαγωγής. Αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική προκήρυξη.

Σχέδια Υπηρεσίας

Βρείτε πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τις εγκεκριμένες μισθολογικές κλίμακες.

 

Ημερολόγιο συνεντεύξεων

Δείτε τις καθορισμένες συνεντεύξεις για προαγωγή.