ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Διορισμοί

Η Επιτροπή προβαίνει σε

α) μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς και

β) έκτακτούς διορισμούς.

Οι διορισμοί γίνονται με βάση

(α) τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων

(β) τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που υποβάλλονται στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων. Οι διορισμοί αντικαταστατών θα διεξάγονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων μέχρι και την κατάργηση των εν λόγω πινάκων.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, οι πίνακες διοριστέων καταργούνται και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.

Αίτηση για διορισμό με σύμβαση

Οι αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση υποβάλλονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Αίτηση για διορισμό με σύμβαση

Συχνές ερωτήσεις

Για απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που σχετίζονται με τους διορισμούς πατήστε εδώ.

Ένσταση

Για να υποβάλετε ένσταση πατήστε εδώ.