ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μεταθέσεις

Αίτηση Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

Για να υποβάλετε αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης πατήστε εδώ.

Ειδικοί λόγοι μετάθεσης/μη μετάθεσης

Για να υποβάλετε αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους πατήστε εδώ.

Μονάδες Μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ μόνιμων εκπαιδευτικών για σκοπούς μετάθεσης.

Για να δείτε τις μονάδες μετάθεσης σας και πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό τους πατήστε εδώ.

Ένσταση

Για να υποβάλετε ένσταση πατήστε εδώ.