ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Μονάδες Μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών υπολογίζει για τον καθένα ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του.
 

Οι μονάδες μετάθεσης κάθε εκπαιδευτικού είναι το άθροισμα των:
 * μονάδων οικογένειας
 * μονάδων ετών υπηρεσίας
 * μονάδων υπηρεσίας

Αρχεία μονάδων μετάθεσης

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για τον λόγον αυτόν η Επιτροπή, πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών, υπολογίζει, για τον καθένα ξεχωριστά, τις μονάδες μετάθεσής του. [Υπολογισμένα μέχρι την 31/08/2024]

Μονάδες Δημοτικής

Μονάδες Προδημοτικής

Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης

Μονάδες Μέσης Γενικής

Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης

 

Υπολογισμός μονάδων μετάθεσης

Επιλέξτε τη βαθμίδα σας και δείτε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης με σχετικά παραδείγματα.

 

Αποστάσεις

τόπων εργασίας

Η απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα σας λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας σας. Δείτε τις καταχωρημένες χιλιομετρικές αποστάσεις.

Έδρες και

δυσμένειες

 
Στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας λαμβάνεται  υπόψη η δυσμένεια του τόπου εργασίας και ο τύπος του σχολείου. Επιλέξτε πιο κάτω τη βαθμίδα που σας ενδιαφέρει: