ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι

Σύνθεση Επιτροπής

Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε για εξαετή θητεία, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15/11/2016, και απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

Παναγιώτης Αντωνίου, Πρόεδρος
Αθηνά Κυριακίδου, Μέλος
Αλέξανδρος Κουράτος, Μέλος
Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Μέλος
Γιώργος Σ. Γεωργίου, Μέλος

 

 

 

 

Νομικό Πλαίσιο

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.  Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη.

Ιστορικό Επιτροπής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 7(2) του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελευσης Κύπρου και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου 12/1965.

Διαβάστε εδώ το ιστορικό της Επιτροπής.