ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes .

Μέσα στο διάστημα αυτό (11:00-13:30) οι υποψήφιοι αντικαταστάτες μέσω της «Αριάδνης» θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην Αριάδνη, καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δεν θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2020.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 23/11/2020, με ισχύ από 24/11/2020.

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  5029 Αγγλικών Λευκωσία 23/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ -
Δασούπολη (18)
18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.493
  5011 Αγγλικών Λευκωσία 23/11/2020-03/12/2020 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ -
Δασούπολη (20)
20 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.983
  5032 Αγγλικών Λευκωσία 20/11/2020-04/12/2020 Λύκειο Λατσιών (22) + Εσπερινό Γυμνάσιο και
Λύκειο Λευκωσίας (2)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5031 Βιολογίας Λεμεσός 24/11/2020-04/12/2020 Γυμνάσιο Λινόπετρας (23) 23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  4930 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.545
  4933 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΓ’ (ΚΑ) - Αγίου
Σπυρίδωνα Α’ (26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.572
  4936 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Β’ (ΚΒ)
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.636
  4931 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.687
  4942 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα-Λέμπας-Αγίου
Στεφάνου (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.713
  4979 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ’ - Αγίου
Φανουρίου (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.748
  4967 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.782
  4916 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Β’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.786
  4921 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.897
  4947 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα (29)
29 Διδάσκει Β΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.904
  4975 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Ζ’ - Αγίου
Παντελεήμονα (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.925
  4951 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Σταυρού (ΚΒ) (Στρόβολος)
(23)
23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.996
  4982 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1051
  4945 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α’
(28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1057
  4972 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1061
  4932 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-30/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΑ) (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1094
  4985 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1104
  4928 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Ψευδά (28) 28 Κάνει Ελληνικά Γ΄ και Δ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1105
  4949 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΚΗ’ -
Αρχαγγέλου Μιχαήλ (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1114
  4927 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1116
  4984 Δασκάλων Λεμεσός 24/11/2020-01/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Αγρού  (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1145
  4943 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-01/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμβου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1198
  4959 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (ΚΑ) (Λάρνακα)
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1211
  4976 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΣΤ’ - Ζακακίου-
Πολύκαρπου Βλάχου (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1400
  4969 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ’ - Αγίου Κενδέα
(29)
29 Διδάσκει Ε΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1423
  4973 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-01/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Γερίου Β’ (17) + Δημοτικό
Σχολείο Γερίου Α’ (12)
29 Διδάσκει Φυσική Αγωγή Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1427
  4939 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Κονιών  (28) 28 Διδάσκει ΣΤ΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1428
  4963 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Ψευδά (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1512
  4914 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1567
  4991 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-01/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου Β’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ (12)
29 Τρίτη πάει  Ύψωνα Γ΄ Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1581
  4981 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Είναι πρωϊνή Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1589
  4983 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου  (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1627
  4934 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς ΚΘ’ - Γ.Ν.
Καλογεροπούλου (23)
23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1653
  4950 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1695
  4964 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Β’ (ΚΒ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1704
  4961 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1765
  4924 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1809
  4987 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-02/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2040
  4922 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΣΤ’ (ΚΒ) - Αγίου
Νικολάου (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2111
  4929 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-03/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2144
  4958 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2206
  4918 Δασκάλων Λεμεσός 24/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ζ’ (ΚΒ) -
Αποστόλου Ανδρέα (26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2226
  4960 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ’ -
Στυλιανού Λένα (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2338
  4971 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (ΚΑ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2384
  4941 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ι’ - "Ευαγόρας
Παλληκαρίδης" (28)
28 Δάσκαλος/α  Μουσικής Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2624
  4957 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Τριμήκληνης (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Πρωινή,  Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2683
  4977 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης (ΚΑ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2708
  4923 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2760
  4915 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2837
  4944 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Τσάδας-Κοίλης "Ε.
Παλληκαρίδη" (Περιφ.) (28)
28 Διδάσκει ΣΤ΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2900
  4925 Δασκάλων Λευκωσία 24/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2917
  4937 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα - "Μελέτειον"
(28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2984
  4962 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Τριμήκληνης (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Πρωινή, Ε΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3052
  4965 Δασκάλων Λευκωσία 23/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπιάς (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3073
  4948 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3093
  4989 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ’ (ΚΑ) - Καψάλου
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3113
  4917 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β’ (ΚΒ) (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3168
  4919 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-25/11/2020 Δημοτικό Σχολείο "Ιαματικής" (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (10)
10 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3268
  4999 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Δρούσειας  (19) + Δημοτικό
Σχολείο Παναγιάς (10)
29 Τρίτη και Πέμπτη πηγαίνει
Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3375
  4970 Δασκάλων Λεμεσός 23/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΘ’ - Αγίας
Φυλάξεως (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3465
  4968 Δασκάλων Λεμεσός 24/11/2020-26/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΒ) - Λανίτειο
(17) + Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΑ) -
Λανίτειο (12)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3688
  4980 Δασκάλων Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Δημοτικό Σχολείο Πέγειας (29) 29 Διδάσκει Γ΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.4094
  4966 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.322
  4992 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 23/11/2020-22/12/2020 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου
Ερυθρού Σταυρού (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.339
  4926 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Γ’ (Ενιαίο
Ολοήμερο) (16) + Δημοτικό Σχολείο Αγίας
Νάπας - Αντώνη Τσόκκου (12)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.441
  4953 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Πυργών (16) + Δημοτικό
Σχολείο Αγίας Άννας (12)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.464
  4946 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 23/11/2020-02/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.473
  4920 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 24/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.476
  5033 Εμπορικών/Οικονομικών Λευκωσία 23/11/2020-30/11/2020 Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
(24)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5018 Θρησκευτικών Λευκωσία 18/11/2020-11/12/2020 Γυμνάσιο Ανθουπόλεως (8) 8 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5008 Θρησκευτικών Λευκωσία 16/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Λατσιών (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5013 Θρησκευτικών Λευκωσία 16/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Παλουριώτισσας (23) 23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5007 Θρησκευτικών Λευκωσία 23/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Σολέας (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5026 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 17/11/2020-26/11/2020 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (19) +
Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Κοκκινοχωρίων
(4)
23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5006 Θρησκευτικών Λεμεσός 19/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο Ομόδους (12) 12 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  4996 Λογοθεραπείας Πάφος 23/11/2020-04/12/2020 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.179
  4995 Λογοθεραπείας Λευκωσία 24/11/2020-04/12/2020 Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι (15) + Δημοτικό
Σχολείο Δένειας (10) + Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Τριμιθιάς (4)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.180
  4978 Λογοθεραπείας Λευκωσία 23/11/2020-25/11/2020 Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Δ’ - Αγίου
Νεοφύτου (7) + Δημοτικό Σχολείο
Λακατάμειας Δ’ - Αγίου Νεοφύτου (22)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.207
  4986 Νηπιαγωγών Λευκωσία 24/11/2020-26/11/2020 Νηπιαγωγείο Τσερίου (27) 27 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.194
  4997 Νηπιαγωγών Λευκωσία 23/11/2020-25/11/2020 Νηπιαγωγείο  Παλλουριώτισσας Β’ (29) 29 Διθέσιο νηπιαγωγείο Επιτυχών υποψήφιος: αρ.211
  4952 Νηπιαγωγών Λευκωσία 23/11/2020-26/11/2020 Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Ε’ - Αγίου Ιωάννη
Χρυσοστόμου (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.242
  4993 Νηπιαγωγών Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Πάφου ΙΒ’ - "Πεύκιος
Γεωργιάδης" (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.252
  4994 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-04/12/2020 Νηπιαγωγείο Ξυλοφάγου (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.263
  5001 Νηπιαγωγών Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Ε’ - Αγίου Ιωάννη (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.311
  4956 Νηπιαγωγών Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Πάφου Γ’ - Αποστόλου Παύλου
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.323
  4940 Νηπιαγωγών Λεμεσός 23/11/2020-03/12/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού ΚΒ’ - Αγίου Γεωργίου
(26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.353
  4955 Νηπιαγωγών Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Γ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.355
  4935 Νηπιαγωγών Πάφος 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Τίμης (25) 25 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.357
  4974 Νηπιαγωγών Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Ι’ - Χαλκούτσας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.514
  4954 Νηπιαγωγών Λεμεσός 24/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού ΚΣΤ’ - Παναγίας
Τριχερούσας (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.617
  5000 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-01/12/2020 Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου (20) + Νηπιαγωγείο
Βρυσούλων (9)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.636
  4988 Νηπιαγωγών Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Πελενδρίου (29) 29 Μονοθέσιο νηπιαγωγείο Επιτυχών υποψήφιος: αρ.642
  4990 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Νηπιαγωγείο Ορμήδειας Α’ (29) 29 Διθέσιο νηπιαγωγείο Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1007
  4938 Νηπιαγωγών Λευκωσία 23/11/2020-26/11/2020 Νηπιαγωγείο Κωνσταντινουπόλεως (13) 13 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1009
  4998 Νηπιαγωγών Λευκωσία 24/11/2020-26/11/2020 Νηπιαγωγείο Κακοπετριάς (29) 29 Μονοθέσιο νηπιαγωγείο Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5022 Οικιακής Οικονομίας Λευκωσία 23/11/2020-30/11/2020 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας (15) +
Γυμνάσιο Ανθουπόλεως (8)
23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5024 Οικιακής Οικονομίας Λευκωσία 20/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Ιδαλίου (18) + Περιφερειακό Γυμνάσιο
Πέρα Χωρίου - Νήσου (4)
22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5023 Οικιακής Οικονομίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-27/11/2020 Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5019 Οικιακής Οικονομίας Λεμεσός 23/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως (22) 22 Διδάσκει σε μονάδα 1η
περίοδο: Tρίτη και Τετάρτη
 και 2η περίοδο σε μονάδα:
Τρίτη
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5020 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5014 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 23/11/2020-03/12/2020 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (16) 16 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5034 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-27/11/2020 Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
(13) + Λανίτειο Λύκειο (10)
23

Η ανάγκη διεκπεραιώθηκε από την ειδικότητα

του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)

  5010 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-27/11/2020 Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
(13) + Λανίτειο Λύκειο (10)
23 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1039
  5016 Τέχνης Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο "Βεργίνα" Λάρνακας (15) +
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού (8)
23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.49
  5017 Φιλολογικών Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Γυμνάσιο Γερίου (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.486
  5021 Φιλολογικών Πάφος 20/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.505
  5012 Φιλολογικών Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ.
Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη (21)
21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.529
  5015 Φιλολογικών Λεμεσός 24/11/2020-04/12/2020 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.552
  5030 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-04/12/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.600
  5003 Φιλολογικών Λεμεσός 24/11/2020-27/11/2020 Τσίρειο Γυμνάσιο (13) 13 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.620
  5025 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 23/11/2020-27/11/2020 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.689
  5002 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-04/12/2020 Γυμνάσιο Δροσιάς (13) 13 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.722
  5005 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 24/11/2020-04/12/2020 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (15) 15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1263
  5027 Φυσικής Αγωγής Λευκωσία 23/11/2020-04/12/2020 Λύκειο Ιδαλίου (18) 18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.162
  5004 Φυσικής Αγωγής Λεμεσός 17/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο Επισκοπής - "Άγιος Ερμογένης" (15) 15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.308
  5028 Φυσικής Αγωγής Πάφος 20/11/2020-27/11/2020 Νικολαΐδειο Γυμνάσιο (Πάφος) (23) 23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  5009 Χημείας Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/11/2020-27/11/2020 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1178