ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes .

Μέσα στο διάστημα αυτό (11:00-13:30) οι υποψήφιοι αντικαταστάτες μέσω της «Αριάδνης» θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην Αριάδνη, καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δεν θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2020.

Σημείωση

 

Όλες οι αντικαταστάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 διενεργούνται με βάση τη σειρά του υποψηφίου στους Πίνακες Διοριστέων του Ιουνίου 2020.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 19/04/2021, με ισχύ από 20/04/2021.

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  12649 Αγγλικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αραδίππου (19) + Περιφερειακό
Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου (5)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.147
  12659 Αγγλικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12614 Βιολογίας Πάφος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.621
  12633 Βιολογίας Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (24)
24 Β΄ και Γ΄ τάξεις κατεύθυνση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12593 Γαλλικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Παλουριώτισσας (12) + Γυμνάσιο
Αγλαντζιάς (6) + Γυμνάσιο ΝΑΡΕΚ (6)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.367
  12581 Γαλλικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Έγκωμης - Κυριάκος Νεοκλέους (16)
+ Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως (4)
20 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.450
  12646 Γεωγραφίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 13/04/2021-22/04/2021 Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου (11) +
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού (13)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12631 Γραφικών Τεχνών Μέση Τεχνική 20/04/2021-23/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.22
  12624 Γραφικών Τεχνών Μέση Τεχνική 16/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας (18)
+ Λύκειο Βεργίνας (4)
22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.28
  12391 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.753
  12456 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΓ’ (29) 29  Δ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.862
  12447 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΑ) (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1003
  12521 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα - Αγίου Νικολάου
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1051
  12410 Δασκάλων Πάφος 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η’ - Ιορδάνειο (28) 28  Γ΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1103
  12475 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1444
  12400 Δασκάλων Πάφος 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα - Αγίου Νικολάου
(26)
26 Στ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1455
  12533 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1555
  12491 Δασκάλων Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Α’ - Αποστόλου
Λουκά (29)
29 Πιθανότητα παράτασης Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1563
  12507 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας  (29) 29 Δ΄ Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1574
  12459 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1612
  12512 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1695
  12405 Δασκάλων Λευκωσία 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1786
  12419 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κλήρου (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2062
  12506 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Δρούσειας  (29) 29  Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2097
  12485 Δασκάλων Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Λεμεσός) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2146
  12454 Δασκάλων Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΣΤ’ - Παναγίας
Τριχερούσας (29)
29 Πιθανότητα παράτασης Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2180
  12503 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2558
  12556 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
(29)
29 Δ' τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2606
  12483 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Α’ (ΚΑ)
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2690
  12553 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
(29)
29 Γ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3021
  12389 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά
(Στρόβολος) (26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3028
  12564 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (ΚΑ)
(Στρόβολος) (5) + Δημοτικό Σχολείο
Κωνσταντινουπόλεως (24)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3032
  12480 Δασκάλων Λεμεσός 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3052
  12515 Δασκάλων Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
(29)
29 Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3075
  12518 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Δ’ (ΚΑ) (15) +
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Δ’ (ΚΒ) (14)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3125
  12395 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3196
  12490 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Β’ (ΚΒ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3408
  12427 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3562
  12432 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας Λευκωσίας
(28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3935
  12470 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Ε’ - Αγ.
Αυξεντίου και Ευσταθίου (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3948
  12493 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Απογευματινή φοίτηση.9:30-
3:05.Τετάρτη Πρωινή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12516 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Απογευματινή φοίτηση 9:30-
3:05.Τετάρτη Πρωινή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12517 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Απογευματινή φοίτηση 9:30-
3:05.Τετάρτη Πρωινή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12527 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Απογευματινή φοίτηση 9:30-
3:05.Τετάρτη Πρωινή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12534 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (28)
28 Απογευματινή φόιτηση 9:30-
3:05.Τετάρτη πρωινή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12476 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"
(Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12441 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος" (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12393 Δασκάλων Λευκωσία 16/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (26) 26 Πιθανότητα παράτασης μέχρι
23/04/2021
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12492 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12449 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (ΚΒ) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12522 Δασκάλων Λευκωσία 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (13) +
Δημοτικό Σχολείο Ελένειον (11) + Δημοτικό
Σχολείο Φανερωμένης (5)
29 Δευτέρα κ Πέμπτη Δημοτικό
Ελένειον
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12418 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (ΚΒ)
(Στρόβολος) (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12489 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
(Ακρόπολη) (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12496 Δασκάλων Λευκωσία 13/04/2021-20/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Επιφάνιου (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12499 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (19) + Δημοτικό Σχολείο
Δασούπολης (ΚΑ) (10)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12464 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΑ)
(28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12460 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ακακίου (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12413 Δασκάλων Λευκωσία 14/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12421 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12422 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ανάγυιας (28) 28 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  12446 Δασκάλων Λευκωσία 13/04/2021-20/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12468 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Γ’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12402 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12438 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ (ΚΑ) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12540 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ (ΚΑ) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12481 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Εργατών (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12536 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ’ (ΚΒ) (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12414 Δασκάλων Λευκωσία 14/04/2021-21/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς  (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12403 Δασκάλων Λευκωσία 12/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Καπέδων (28) 28 Απογευματινή 10.30 -4.00
εκτός Τετάρτης 7.30-1.05
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12531 Δασκάλων Λευκωσία 13/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς Α’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Σιας (6) + Δημοτικό Σχολείο
Μενίκου (6)
29 Δευτέρα ,Τετάρτη ,Παρασκευή
Κοκκινοτριμιθιά
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12388 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς Β’ (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12401 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Α’ (ΚΒ) -
Αγ.Παρασκ.κ Αγ.Νικολ. (26)
26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12440 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου
Μάμα (18) + Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας
ΣΤ’ - Αγίου Στυλιανού (10)
28 Διδάσκει  τέχνη Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12555 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Γ’ - Αγίου
Γεωργίου (10) + Δημοτικό Σχολείο Αγίων
Τριμιθιάς (19)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12510 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Ζ’ - Αγίου
Παντελεήμονα (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12392 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α’ (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12442 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Β’ (ΚΑ) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12411 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ’ (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12424 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ’ (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12461 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12505 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12431 Δασκάλων Λευκωσία 15/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μενίκου (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12439 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παλιομετόχου Α’ (16) +
Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς Β’ (12)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12423 Δασκάλων Λευκωσία 14/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ’ (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12467 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12416 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12425 Δασκάλων Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12433 Δασκάλων Λευκωσία 12/04/2021-21/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (27) 27 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12500 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά-Καμπιού (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12396 Δασκάλων Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12508 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου -
Βρυσούλων - Αχερίτου (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12472 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/04/2021-21/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη (Λάρνακα)
(17) + Δημοτικό Σχολείο Εθνάρχη Μακαρίου
Γ’ (ΚΒ) (12)
29 Αύριο Εθν. ΚΒ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12448 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 14/04/2021-20/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12415 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ’ - Αγίου
Φανουρίου (18)
18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12429 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 15/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ’ - Αγίου
Φανουρίου (28)
28 Ε΄ τάξη Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12484 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Δ’ - Αγίου
Φανουρίου (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12417 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12436 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ζήνων (Λάρνακα) (18) +
Δημοτικό Σχολείο Περβολιών (10)
28 Αύριο στα  Περιβολιών Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12529 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 13/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) (23) +
Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Γ’ - Αγίου
Γεωργίου (6)
29  αύριο στα Λιβάδια Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12398 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12404 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12455 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 13/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12519 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12420 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12504 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12526 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α’ (18) +
Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Β’ (11)
29 αύριο στο Παραλίμνι Β΄ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12437 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Γ’ (18) +
Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ’ (10)
28 Δάσκαλος/α Μουσικής, Αύριο
Δερύνεια Γ
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12532 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων (19) + Δημοτικό
Σχολείο Χοιροκοιτίας (10)
29 αύριο στους Τρούλλους Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12457 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12514 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους (19) + Δημοτικό
Σχολείο Αλεθρικού (10)
29  αύριο Αλεθρικό Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12501 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας (29) 29 Πρωϊνή απασχόληση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12561 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας (29) 29 πρωϊνή απασχόληση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12551 Δασκάλων Λεμεσός 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο "Ιαματικής" (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (19) + Δημοτικό Σχολείο
Απεσιάς (Περιφερειακό Ενιαίο Ολοήμερο) (10)
29 Εργάζεται στο Ενιαίο Ολοήμερο
Απεσιά: Δευτέρα + Τρίτη 10:00
+3:05
Ιαματική: Τετάρτη + Πέμπτη
πρωινή φοίτηση &
Παρασκευή Ενιαίο Ολοήμερο
Σχολείο10:30-4:00
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12462 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12471 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12473 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12463 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας  (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12409 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Α’ -
Παναγίας Ευαγγελίστριας (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12444 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Α’ - Αποστόλου
Λουκά (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12469 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Α’ - Αποστόλου
Λουκά (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12513 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-21/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η’ (ΚΒ) - Ομόνοιας
(15) + Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η’ (ΚΑ) -
Ομόνοιας (11)
26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12458 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ’ (ΚΑ) - Καψάλου
(25)
25 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12397 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι’ (ΚΒ) -
Χαλκούτσας (26)
26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12524 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι’ (ΚΒ) -
Χαλκούτσας (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12528 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΑ) - Λανίτειο
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12497 Δασκάλων Λεμεσός 13/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΣΤ’ - Ζακακίου-
Πολύκαρπου Βλάχου (23) + Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Τύχωνα (6)
29 Τετάρτη πάει ΙΣτ΄ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12399 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΣΤ’ - Παναγίας
Τριχερούσας (26)
26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12535 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΣΤ’ (ΚΑ) - Αγίου
Νικολάου (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12445 Δασκάλων Λεμεσός 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας (18) +
Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς (10)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12426 Δασκάλων Λεμεσός 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12430 Δασκάλων Λεμεσός 16/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12511 Δασκάλων Λεμεσός 12/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κιβίδων (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12498 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Β’
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12523 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Λεμεσός) (12) +
Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας  (11) +
Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη (6)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12530 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου Β’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ (12)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12525 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Α’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12428 Δασκάλων Λεμεσός 14/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β’ (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12394 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12520 Δασκάλων Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12662 Διακοσμητικής Μέση Τεχνική 20/04/2021-23/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12584 Διακοσμητικής Μέση Τεχνική 15/04/2021-22/04/2021 Τεχνική Σχολή Λάρνακας (14) 14 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12547 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.339
  12453 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.421
  12548 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Πάφος 19/04/2021-22/04/2021 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.431
  12552 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ’ (29) 29 Ειδική Μονάδα Επιτυχών υποψήφιος: αρ.432
  12550 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.447
  12554 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.476
  12477 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Ορεινής (15)
+ Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού Ορεινής (2) +
Δημοτικό Σχολείο Δένειας (12)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.504
  12546 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Πάφος 19/04/2021-21/04/2021 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.609
  12450 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 19/04/2021-21/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου
Μάμα (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12495 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 12/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Ακρόπολης (12) + Αρμενικό
Δημοτικό Σχολείο ΝΑΡΕΚ (4)
16 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  12478 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 19/04/2021-22/04/2021 Νηπιαγωγείο Μάνα (6) + Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς Δ’ (ΚΒ) (8) + Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς Δ’ (ΚΑ) (13) + Νηπιαγωγείο
Αγλαντζιάς Δ’ (2)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12487 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12539 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Πάχνας (9) + Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Αμβροσίου (Λεμεσός) (9) +
Δημοτικό Σχολείο Πελενδρίου (4) +
Νηπιαγωγείο Πάχνας (4) + Νηπιαγωγείο
Πελενδρίου (3)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12660 Εμπορικών/Οικονομικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος (21) +
Λύκειο Ιδαλίου (3)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.199
  12626 Εμπορικών/Οικονομικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.4314
  12639 Εμπορικών/Οικονομικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12640 Εμπορικών/Οικονομικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12658 Εμπορικών/Οικονομικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12647 Εμπορικών/Οικονομικών Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αγίας Φυλάξεως (24) 24 Β΄ τάξη κατεύθυνση Οργάνωση
Επιχειρήσεων, Πολιτική
Οικονομία
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12562 Εργοθεραπείας Λεμεσός 08/02/2021-23/04/2021 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου
Ερυθρού Σταυρού (5)
5  κατ' οίκον εκπαίδευση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12542 Εργοθεραπείας Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12645 Ηλεκτρολογίας (Γενική) Μέση Τεχνική 12/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή
Αμμοχώστου/Αυγόρου (24)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12607 Θρησκευτικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ.
Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη (23)
23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12578 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 16/04/2021-21/04/2021 Λύκειο Αγίου Γεωργίου (Λάρνακα) (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12569 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Παραλιμνίου (20) 20 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12570 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Παγκύπριο Λύκειο (Λάρνακα) (20) 20 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12587 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12621 Ιταλικών Λεμεσός 15/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (22)
22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12559 Λογοθεραπείας Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.180
  12544 Λογοθεραπείας Λευκωσία 12/04/2021-22/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς  (27) +
Νηπιαγωγείο Κυπερούντας (2)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12541 Λογοθεραπείας Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι (15) + Δημοτικό
Σχολείο Δένειας (10) + Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Τριμιθιάς (4)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12558 Λογοθεραπείας Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (17) + Δημοτικό Σχολείο
Φαρμακά-Καμπιού (12)
29 Δευτέρα Τετάρτη και
Παρασκευή - Παλαιχώρι
Τρίτη και Πέμπτη - Φαρμακά
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12571 Μαθηματικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας (Δερύνεια)
(17)
17 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.259
  12628 Μαθηματικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας (20) 20 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.355
  12635 Μαθηματικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (24)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2994
  12586 Μαθηματικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ακροπόλεως (23) 23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12600 Μαθηματικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Έγκωμης - Κυριάκος Νεοκλέους (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12620 Μαθηματικών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Κύκκου Α’  (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12601 Μαθηματικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Κύκκου Β’ (24) 24 ΔΙΔΑΣΚΕΙ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12653 Μαθηματικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ’ Λευκωσίας (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12582 Μαθηματικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού "Γρηγόρης
Αυξεντίου" (21)
21 Γ΄ τάξη κατεύθυνση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12637 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπο Μέση Τεχνική 20/04/2021-23/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (14) 14 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12576 Μουσικής Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ - Πλατύ
(18)
18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.28
  12537 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πάφου Γ’ - Αποστόλου Παύλου
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.225
  12465 Νηπιαγωγών Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Καψάλου (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.227
  12466 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο  Λυθροδόντα (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.242
  12502 Νηπιαγωγών Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Λινόπετρας (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.318
  12543 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πάφου Δ’ - Κάτω Περβολιών
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.323
  12545 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πόλης Χρυσοχούς (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.357
  12451 Νηπιαγωγών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.528
  12549 Νηπιαγωγών Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Καψάλου (20) +
Νηπιαγωγείο Λεμεσού Δ’ - "Λητώ
Παπαχριστοφόρου" (9)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.617
  12408 Νηπιαγωγών Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Καψάλου (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.642
  12488 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Τίμης (22) + Νηπιαγωγείο
Τραχωνίου (7)
29 Κάθε Δευτέρα στο
ΝηπιαγωγείοΤραχωνίου
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.743
  12435 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-21/04/2021 Νηπιαγωγείο Παλιομετόχου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.835
  12407 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πάφου Ι’ - "Ευαγόρας
Παλληκαρίδης" (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1320
  12387 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1713
  12560 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου Α’ (25) +
Νηπιαγωγείο Αυγόρου Β’ (4)
29 αύριο Αυγόρου Α΄ Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2083
  12474 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Ξυλοτύμβου Α’ (25) 25 Διθέσιο νηπιαγωγείο Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2635
  12538 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Δαλιού Α’ - Ανδρέα Παναγίδη
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2882
  12479 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Παυλίδειο (25) 25 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2883
  12482 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Ανθούπολης (Συνοικισμός) (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12434 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αστρομερίτη (16) 16 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12509 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Δαλιού Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12486 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Εξόρμησης Στροβόλου (23) 23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12443 Νηπιαγωγών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου (16) 16 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12557 Νηπιαγωγών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Κακοπετριάς (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12452 Νηπιαγωγών Λευκωσία 12/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Κλήρου (12) 12 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12563 Νηπιαγωγών Λευκωσία 15/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Κλήρου (5) 5 Κατ΄ οίκον εκπαιδευση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12390 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 13/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων (25) 25 Διθέσιο νηπιαγωγείο Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12494 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Αραδίππου Δ’ - Αγίου Φανουρίου
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12406 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πάφου Ε’ - Αγίου Δημητρίου
(25)
25 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12412 Νηπιαγωγών Πάφος 19/04/2021-23/04/2021 Νηπιαγωγείο Πάφου Ι’ - "Ευαγόρας
Παλληκαρίδης" (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12638 Ξενοδοχειακών (Γενικά) Μέση Τεχνική 19/04/2021-23/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12663 Ξενοδοχειακών (Γενικά) Μέση Τεχνική 13/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου (12) + Σχολή
Κωφών (12)
24 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12568 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Μέση Τεχνική 19/04/2021-21/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (18) 18 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  12641 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Μέση Τεχνική 12/04/2021-23/04/2021 Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12566 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Μέση Τεχνική 15/04/2021-23/04/2021 Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12567 Ξενοδοχειακών (Μαγειρική) Μέση Τεχνική 20/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Πάφου (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12648 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομί Μέση Τεχνική 13/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου (12) + Σχολή
Κωφών (12)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12596 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 19/04/2021-23/04/2021 Λανίτειο Γυμνάσιο (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.369
  12605 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1723
  12629 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 16/04/2021-21/04/2021 Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2382
  12657 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 13/04/2021-22/04/2021 Γυμνάσιο Ακροπόλεως (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12597 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 13/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Λατσιών (16) 16 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12599 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 09/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αραδίππου (19) 19 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12592 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-22/04/2021 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12611 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 13/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (8) 8 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12591 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 19/04/2021-23/04/2021 Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12598 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 13/04/2021-22/04/2021 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου (14) +
Γυμνάσιο Νεάπολης (8)
22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12610 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αγίας Φυλάξεως (23) 23 Β΄ και Γ΄ τάξεις CISCO Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12612 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών
(11) + Λύκειο Αγίου Νικολάου (9) + Λύκειο
Πολεμιδιών (4)
24 Τρίτη Λύκειο Αγίου Νικολάου Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12623 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Πάφος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου (19) 19 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12574 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Λευκωσία 16/04/2021-21/04/2021 Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου (15) 15 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12664 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Λευκωσία 13/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Γερίου (6) 6

Η ανάγκη διεκπεραιώθηκε απο την

ειδικότητα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)

  12665 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (16) + Λύκειο
Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας (3) + Γυμνάσιο
Σολέας (5)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12603 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Λευκωσία 13/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Γερίου (6) 6 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2231
  12661 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (16) + Λύκειο
Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας (3) + Γυμνάσιο
Σολέας (5)
24 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
του Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12604 Τέχνης Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Λινόπετρας (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.173
  12588 Τέχνης Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ύψωνα (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.560
  12583 Φιλολογικών Πάφος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Α’ Αγίου Θεοδώρου Πάφου (20) 20 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.572
  12656 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ζακακίου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.733
  12617 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αραδίππου "Τάσος Μητσόπουλος" (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1190
  12618 Φιλολογικών Πάφος 20/04/2021-22/04/2021 Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης (Πάφος)
(23)
23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1253
  12636 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Καλογεροπούλου (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1281
  12642 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ύψωνα (23) 23 Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1858
  12616 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Λανίτειο Λύκειο (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1874
  12575 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Καθολικής (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2125
  12619 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αραδίππου "Τάσος Μητσόπουλος" (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2658
  12585 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ύψωνα (18) 18 Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3027
  12651 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.6321
  12652 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αραδίππου (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.6588
  12643 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Τεχνική Σχολή Λάρνακας (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.6744
  12634 Φιλολογικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ανθουπόλεως (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12589 Φιλολογικών Λευκωσία 20/04/2021-22/04/2021 Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας (13) + Γυμνάσιο
Αρχαγγέλου Λακατάμειας (8)
21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12654 Φιλολογικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Παλουριώτισσας (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12573 Φιλολογικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Κύκκου Β’ (10) 10 ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12602 Φιλολογικών Λευκωσία 18/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Παλουριώτισσας (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12580 Φιλολογικών Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Σολέας (17) 17 ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12565 Φιλολογικών Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ.
Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη (9)
9 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12590 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Αραδίππου "Τάσος Μητσόπουλος" (21) 21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12627 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Παραλιμνίου (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12630 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή
Αμμοχώστου/Αυγόρου (24)
24 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  12650 Φιλολογικών Λεμεσός 20/04/2021-22/04/2021 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12609 Φυσικής Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (22)
22 Β΄ και Γ΄ τάξεις κατεύθυνση Επιτυχών υποψήφιος: αρ.167
  12632 Φυσικής Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αραδίππου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.174
  12644 Φυσικής Λευκωσία 19/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1166
  12625 Φυσικής Λευκωσία 14/04/2021-23/04/2021 Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12595 Φυσικής Λευκωσία 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου (20) 20 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12572 Φυσικής Λευκωσία 13/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού (15) 15 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12579 Φυσικής Λευκωσία 13/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Λατσιών (16) 16 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12608 Φυσικής Λευκωσία 14/04/2021-23/04/2021 Λύκειο Λατσιών (22) 22 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12615 Φυσικής Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (24)
24 Β΄ και Γ΄ τάξεις κατεύθυνση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12613 Φυσικής Αγωγής Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Λανίτειο Γυμνάσιο (18) 18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.216
  12655 Φυσικής Αγωγής Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Παγκύπριο Λύκειο (Λάρνακα) (18) 18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.248
  12577 Φυσικής Αγωγής Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.392
  12606 Φυσικής Αγωγής Λάρνακα/Αμμόχωστος 15/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  12594 Χημείας Λάρνακα/Αμμόχωστος 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Αραδίππου (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1001
  12622 Χημείας Λεμεσός 20/04/2021-23/04/2021 Γυμνάσιο Ζακακίου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1007