ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes .

Μέσα στο διάστημα αυτό (11:00-13:30) οι υποψήφιοι αντικαταστάτες μέσω της «Αριάδνης» θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην Αριάδνη, καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δεν θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2020.

Σημείωση

 

Όλες οι αντικαταστάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 διενεργούνται με βάση τη σειρά του υποψηφίου στους Πίνακες Διοριστέων του Ιουνίου 2020.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 14/06/2021, με ισχύ από 15/06/2021.

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  14369 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 15/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.420
  14371 Δασκάλων Λευκωσία 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.538
  14376 Δασκάλων Πάφος 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.678
  14375 Δασκάλων Λευκωσία 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου (Στρόβολος)
(19) + Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρι (10)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.705
  14367 Δασκάλων Πάφος 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Α’ (29) 29 Στ΄Τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.713
  14374 Δασκάλων Λευκωσία 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (ΚΑ)
(Στρόβολος) (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.800
  14368 Δασκάλων Λεμεσός 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΓ’ (ΚΒ) - Αγίου
Σπυρίδωνα Α’ (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.920
  14372 Δασκάλων Λευκωσία 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας (ΚΒ)
(Στρόβολος) (11) + Δημοτικό Σχολείο
Αρχαγγέλου (Στρόβολος) (18)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.934
  14370 Δασκάλων Λεμεσός 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ’ (ΚΒ) - Καψάλου
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.939
  14373 Δασκάλων Λεμεσός 14/06/2021-16/06/2021 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1497
  14377 Εργοθεραπείας Λεμεσός 19/05/2021-16/06/2021 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου
Ερυθρού Σταυρού (5)
5 Κατ' οίκον εκπαίδευση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε