ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes .

Μέσα στο διάστημα αυτό (11:00-13:30) οι υποψήφιοι αντικαταστάτες μέσω της «Αριάδνης» θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην Αριάδνη, καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δεν θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2019.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 11/03/2020

                 
  ανάγκη ειδικότητα Cnt_Description περίοδος σχολεία περίοδ σχόλια δόθηκε
  274 Αγγλικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-31/03/2020 Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Κοκκινοχωρίων
(23)
23 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  303 Αγγλικών Λεμεσός 12/03/2020-16/03/2020 Λύκειο Αγίου Αντωνίου (24) 24  Διδάσκει Αγγλικά κατεύθυνσης
Β΄ τάξη.
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.232
  278 Βιολογίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 10/03/2020-09/04/2020 Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού (15) 15 Η ανάγκη αφορά Γεωγραφία Η ανάγκη δεν δόθηκε
  317 Βιολογίας Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς (9) 9 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.771
  327 Γεωγραφίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 10/03/2020-09/04/2020 Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού (15) 15 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  258 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 11/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Κιτίου (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  296 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Αυδήμου (Περιφερειακό)
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  282 Δασκάλων Λεμεσός 10/03/2020-17/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας  (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  288 Δασκάλων Λεμεσός 10/03/2020-17/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β’ - Αγίου
Γεωργίου (27)
27 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  295 Δασκάλων Λεμεσός 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β’ (ΚΒ) (18) +
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (11)
29 Διδάσκει το μάθημα της
Τέχνης.
Δευτέρα πάει Β΄ (ΚΒ)
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  283 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-16/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η’ (ΚΒ) - Ομόνοιας
(20) + Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα Β’ (8)
28 Πέμπτη πάει Η΄ (ΚΒ) Η ανάγκη δεν δόθηκε
  284 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-17/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ’ (ΚΒ) - Καψάλου
(28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  292 Δασκάλων Λεμεσός 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΓ’ (ΚΒ) - Αγίου
Σπυρίδωνα Α’ (24) + Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού ΚΒ’ - Αγίου Γεωργίου (5)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  286 Δασκάλων Λεμεσός 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ’ - Αγίου
Παντελεήμονα (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  287 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΑ’ - Κοντοβάθεια
(28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  291 Δασκάλων Λεμεσός 10/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΣΤ’ - Παναγίας
Τριχερούσας (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  293 Δασκάλων Λεμεσός 12/03/2020-27/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΣΤ’ (ΚΑ) - Αγίου
Νικολάου (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  285 Δασκάλων Λεμεσός 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς ΚΘ’ - Γ.Ν.
Καλογεροπούλου (28)
28 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  281 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-24/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου (26) 26 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  289 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α’
(18) + Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας (10)
28 [Δάσκαλος/α Μουσικής]

Πέμπτη πάει στο Δημ Σχ
Λινόπετρας
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  297 Δασκάλων Λεμεσός 11/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Α’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  311 Δασκάλων Πάφος 10/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ’ - Αγίου Κενδέα
(13) + Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα-Λέμπας-
Αγίου Στεφάνου (10) + Δημοτικό Σχολείο
Πάφου Ε’ - Αγίου Δημητρίου (5)
28 Διδάσκει Γυμναστικές - Τετάρτη
+Πέμπτη+Παρασκευή=Πάφος
Ζ΄,Δευτέρα+Τρίτη+Πέμπτη+
Παρασκευή=Πάφος Ε΄,Δευτέρα
+Τρίτη+Παρασκευή=Χλώρακα
Αγίου Στεφάνου
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  312 Δασκάλων Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ’ - Αγίου Κενδέα
(29)
29 Διδάσκει στην  Γ΄ 1 Τάξη Η ανάγκη δεν δόθηκε
  313 Δασκάλων Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ’ - Αγίου Κενδέα
(29)
29 Διδάσκει στην Γ΄ 2 Τάξη Η ανάγκη δεν δόθηκε
  310 Δασκάλων Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (26) 26 ( ΣΤ΄ 2= Μαθηματικά, Στ΄1-
3=Ιστορία) Erasmus
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  255 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 10/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ’ (29) 29 Στ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.953
  259 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 11/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.981
  262 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 11/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (ΚΑ) (Λάρνακα)
(29)
29 Για Γ΄ τ΄ξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1044
  256 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 11/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Ε’ - Αγ.
Αυξεντίου και Ευσταθίου (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1061
  260 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου  (29) 29 [ΠρωΪνή απασχόληση) Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1099
  257 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-18/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (ΚΑ) (Λάρνακα)
(29)
29 [Διάφορα μαθήματα (Επιστήμη,
Μουσική και Τέχνη)]
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1128
  261 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-17/03/2020 Ειδικό Σχολείο Απόστολος Bαρνάβας
(Λιοπέτρι) (29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.435
  280 Εμπορικών/Οικονομικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 09/03/2020-30/03/2020 Λύκειο Αραδίππου "Τάσος Μητσόπουλος" (17)
+ Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρνακας (4)
21 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  308 Εμπορικών/Οικονομικών Λεμεσός 10/03/2020-13/03/2020 Λύκειο Πολεμιδιών (19) + Εσπερινό Γυμνάσιο
και Λύκειο Λεμεσού (5)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  263 Θρησκευτικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (15) 15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.128
  322 Ισπανικών Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Λύκειο Αγίου Νεοφύτου (11) + Λύκειο Κύκκου
Πάφου (4)
15 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  268 Μαθηματικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (17) 17 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  270 Μαθηματικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-10/04/2020 Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας (Δερύνεια)
(15)
15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.144
  267 Μουσικής Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (11) + Τεχνική Σχολή
Παραλιμνίου (6)
17 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  301 Μουσικής Λεμεσός 10/03/2020-13/03/2020 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (15)
15 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  254 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-30/03/2020 Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου (29) 29 Διθέσιο νηπ. Η ανάγκη ακυρώθηκε για ολους
  299 Νηπιαγωγών Λεμεσός 11/03/2020-20/03/2020 Νηπιαγωγείο Πελενδρίου (29) 29 Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Η ανάγκη δεν δόθηκε
  315 Νηπιαγωγών Πάφος 12/03/2020-19/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Χλώρακα-Λέμπας-Αγίου
Στεφάνου (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  314 Νηπιαγωγών Πάφος 11/03/2020-20/03/2020 Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς (29) 29 Μονοθέσιο Η ανάγκη δεν δόθηκε
  316 Νηπιαγωγών Πάφος 10/03/2020-13/03/2020 Νηπιαγωγείο Πάφου ΣΤ’ - Κάτω Πάφου (24) +
Νηπιαγωγείο Έμπας (5)
29 Κάθε Τετάρτη πηγαίνει Δημόσιο
Νηπιαγωγείο  Έμπας
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  300 Νηπιαγωγών Λεμεσός 11/03/2020-20/03/2020 Νηπιαγωγείο Ποταμού Γερμασόγειας Α’ (22) +
Νηπιαγωγείο Ποταμού Γερμασόγειας Β’ (7)
29 Πέμπτη πάει στο Π
Γερμασόγειας Α΄
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.206
  294 Νηπιαγωγών Λεμεσός 11/03/2020-18/03/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Β’ (15) + Νηπιαγωγείο
Γερμασόγειας (10) + Νηπιαγωγείο Λεμεσού
ΙΣΤ’ - Ζακακίου (3)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.209
  290 Νηπιαγωγών Λεμεσός 11/03/2020-17/03/2020 Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Α’ - Αποστόλου
Λουκά (25)
25 [Διθέσιο Νηπιαγωγείο] Επιτυχών υποψήφιος: αρ.521
  298 Νηπιαγωγών Λεμεσός 11/03/2020-17/03/2020 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.532
  309 Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομί Μέση Τεχνική 09/03/2020-18/03/2020 Τεχνική Σχολή Πάφου (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  277 Οικιακής Οικονομίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 09/03/2020-13/03/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  272 Οικιακής Οικονομίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 10/03/2020-13/03/2020 Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
(13) + Λύκειο Λινόπετρας (9)
22 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  304 Οικιακής Οικονομίας Λεμεσός 09/03/2020-13/03/2020 Θέκλειο Γυμνάσιο (Λεμεσός) (16) + Γυμνάσιο
Πολεμιδιών (8)
24 ΄Εδρα: Θέκλειο Γυμνάσιο Η ανάγκη δεν δόθηκε
  323 Οικιακής Οικονομίας Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου (14)
+ Λύκειο Κύκκου Πάφου (8)
22 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  324 Οικιακής Οικονομίας Πάφος 05/03/2020-08/04/2020 Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου (Πάφος) (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  271 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Παγκύπριο Λύκειο (Λάρνακα) (15) 15 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  320 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς (15) 15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.539
  302 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 12/03/2020-24/03/2020 Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1305
  275 Ρωσσικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Παγκύπριο Λύκειο (Λάρνακα) (14) + Λύκειο
Μακαρίου Γ’ (Λάρνακα) (5)
19 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  306 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Λεμεσός 10/03/2020-10/04/2020 Γυμνάσιο Νεάπολης (15) + Λύκειο Αγίου
Νικολάου (9)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  325 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Πάφος 11/03/2020-26/03/2020 Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ (Πάφος) (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.31
  328 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου (21) 21 Ο πιο πάνω καθηγητής διδάσκει
Γ΄ Λυκείου.
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  321 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Πάφος 09/03/2020-13/03/2020 Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου (21) 21 Ο πιο πάνω καθηγητής διδάσκει
Γ΄ Λυκείου.
Η ανάγκη δεν δόθηκε
  279 Τέχνης Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Παγκύπριο Λύκειο (Λάρνακα) (13) +
Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο (5) + Γυμνάσιο
Φανερωμένης (Λάρνακα) (3)
21 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  265 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρνακας (16) 16 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.257
  273 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-25/03/2020 Λύκειο Αγίου Γεωργίου (Λάρνακα) (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.515
  276 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-20/03/2020 Γυμνάσιο Παραλιμνίου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.547
  305 Φιλολογικών Λεμεσός 12/03/2020-23/03/2020 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών
(24)
24 Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1234
  266 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-24/03/2020 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (17) 17 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1314
  269 Φυσικής Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-24/03/2020 Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας (Δερύνεια)
(21)
21 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  264 Φυσικής Αγωγής Λάρνακα/Αμμόχωστος 12/03/2020-18/03/2020 Λύκειο Παραλιμνίου (17) 17 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  319 Φυσικής Αγωγής Πάφος 11/03/2020-26/03/2020 Λύκειο Κύκκου Πάφου (5) + Λύκειο Αγίου
Νεοφύτου (13)
18 Η ανάγκη δεν δόθηκε
  318 Φυσικής Αγωγής Πάφος 11/03/2020-10/04/2020 Λύκειο Κύκκου Πάφου (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.112

Νέα Διαδικασία Διορισμού Αντικαταστατών

Από την Παρασκευή 6.3.2020, ο διορισμός υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών σε θέση αντικαταστάτη θα διενεργείται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη».

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων μέσω της η-Υπηρεσίας Αριάδνης «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστατών»;
Μπορούν να διεκδικήσουν τις ανάγκες όσοι:
Α. Το όνομά τους είναι αναρτημένο στους οικείους Πίνακες Διοριστέων για την τρέχουσα σχολική χρονιά,
και 
Β. Έχουν υποβάλει στην ΕΕΥ Αίτηση για αντικατάσταση για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έχουν προσκομίσει στην Υπηρεσία το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο,
και
Γ. Διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη των η-Υπηρεσιών της Αριάδνης ( https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register )

* Νοείται ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τύχει διορισμού μόνιμου ή με σύμβαση ή με αορίστου διαρκείας σύμβαση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Προβολή Αναγκών
Οι διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων θα προβάλλονται καθημερινά (εκτός Πέμπτης) μέσω της η-Υπηρεσίας της Αριάδνης (https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (2.5 ώρες από τις 11:00-13:30). Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα έχουν την ευθύνη να ενημερώνονται οι ίδιοι για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων στις ειδικότητες που τους αφορούν.

Υποβολή Επιλογών
Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιλέγουν και θα καθορίζουν με αριθμητική σειρά προτεραιότητας μόνο όσες από τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων τους ενδιαφέρουν. Θα μπορούν, επίσης, να τις τροποποιούν ή ακόμα και να τις διαγράφουν.
Με τη λήξη του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα επιτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια και οι επιλογές των υποψηφίων θα θεωρούνται οριστικές και δεσμευτικές
* Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάγκες σε περίπτωση που αυτές δεν τους ενδιαφέρουν. 
** Η ακριβής χρονική στιγμή υποβολής των επιλογών δεν είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την κατανομή των αναγκών. 

Κατανομή Αναγκών
Η κατανομή των διαθέσιμων αναγκών θα γίνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΕΥ, σύμφωνα με τον αριθμό που κατέχουν οι υποψήφιοι αντικαταστάτες στον Πίνακα Διοριστέων της ειδικότητάς τους.
Το αποτέλεσμα της κατανομής θα κοινοποιείται καθημερινά ως εξής:
 * Δημοσίευση στην στοσελίδα της ΕΕΥ
 * Αποστολή email προς όλους τους υποψήφιους που διεκδίκησαν τις διαθέσιμες ανάγκες της ημέρας
 * Αποστολή μηνύματος SMS στο κινητό για επιτυχόντες
 * Πρόσβαση στο Ιστορικό τους από την η-Υπηρεσία Αριάδνης
Ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση που θα του κατανεμηθεί, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας την οποία είχε καθορίσει κατά τη διαδικασία υποβολής επιλογών. Στην περίπτωση που δεν αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης που θα του κατανεμηθεί, τότε δεν θα προσφέρεται σε αυτόν οποιαδήποτε άλλη αντικατάσταση για το διάστημα που θα διαρκέσει η αντικατάσταση και τυχόν παράτασή της.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και εγχειρίδια χρήσης, θα υπάρχουν στην επίσημα ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στην ενότητα "Ανάγκες Αντικαταστάσεων".