Προαγωγές

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Άλλες Υπηρεσίες

  • Προβλήματα που αφορούν το ΣΕΠ

Επικοινωνία: 22806308

sep@schools.ac.cy.

 

Θέματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις των διορισίμων

Υπηρεσία εξετάσεων: 22582900

http://diorisimoi.moec.gov.cy

Φαξ: 22311288

 

  • Θέματα που σχετίζονται με το ΥΠΠΑΝ

Επικοινωνία: 22800600

 

  • Θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Επικοινωνία: 22892945