ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > IMI - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

IMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου


 
Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να βρείτε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Κύρια Έγγραφα για την προστασία των δεδομένων

Σχετικά Αρχεία:

IMI_Parartima_III_EL.pdf  (Μέγεθος: 84 KB)

IMI_Parartima_II_EL.pdf   (Μέγεθος: 69 KB)  

IMI_Parartima_I_EL.pdf    (Μέγεθος: 97 KB) 

IMI_Regulation_1024-2012_EL.pdf  (Μέγεθος: 908 KB)