ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΝΟΜΟΣ 184(Ι)/2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ν. 184 (I)/2017) ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

α/α

Περιγραφή

Κατηγορία

Τρόπος Δημοσίευσης

Καταβολή Τέλους

1

Γενικές Πληροφορίες για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: Αρμοδιότητες, Σύνθεση, Νομικό Πλαίσιο και Ιστορικό

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» στον σύνδεσμο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δωρεάν

2

Ετήσια Έκθεση της ΕΕΥ

Γενικά Στατιστικά Στοιχεία και Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ


Δωρεάν

3

Σχέδια Υπηρεσίας

Νομοθεσία

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Δωρεάν

4

Σχετικοί με την Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμοι και Κανονισμοί

Νομοθεσία

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Δωρεάν

5

IMI προσωπικά Δεδομένα

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΙΜΙ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Δωρεάν

6

Κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων για γνώση της Ελληνικής, αγγλικής, Γαλλικής και γερμανικής γλώσσας στα απαιτούμενα από ορισμένα σχέδια Υπηρεσίας της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επίπεδα

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ


Δωρεάν

7

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Δωρεάν

8

Ανακοινώσεις

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» στον σύνδεσμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δωρεάν

9

Ημερολόγιο Συνεντεύξεων Ενημέρωση υποψηφίων για προαγωγή για τις επικείμενες συνεντεύξεις

Ενημέρωση

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας κάτω από τον τίτλο «Ημερολόγιο Συνεντεύξεων»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ


Δωρεάν

10

Ανάγκες Αντικαταστατών Ημερήσια ενημέρωση υποψήφιων για διορισμό στη θέση αντικαταστάτη για τις τρέχουσες ανάγκες

Ενημέρωση

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας κάτω από τον τίτλο «Ανάγκες Αντικαταστατών»

ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

Δωρεάν

11

Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων

Ετήσια Δημοσίευση των Πινάκων Διοριστέων και Διορισίμων και αρχείο δημοσιεύσεων

Δημοσίευση που προκύπτει από την Νομοθεσία

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΠΙΝΑΚΕΣ» στους συνδέσμους

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ


Δωρεάν

12

Μονάδες Μετάθεσης Πληροφορίες για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης, Αποστάσεις τόπων εργασίας, έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ» στους συνδέσμους

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ


Δωρεάν

13

Ετήσια Δημοσίευση των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών λειτουργών

Δημοσίευση που προκύπτει από την Νομοθεσία

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ»  και κάτω από τον τίτλο «Αρχεία Μονάδων Μετάθεσης» σε διάφορους συνδέσμους ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΗ

ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ


Δωρεάν

14

Επικοινωνία με το Γραφείο της ΕΕΥ - τηλέφωνα εξυπηρέτησης κοινού, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, χάρτης, ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕY, κάτω από τον Τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στον σύνδεσμο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΕΥ


Δωρεάν