ΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Επισήμανση

Από τη Μερίδα Εκπαιδευτικού Λειτουργού, έχετε πρόσβαση σε 3 βασικές ενότητες πληροφοριών:

Α. Προσωπικά Στοιχεία
Μπορείτε να διορθώσετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας από την πιο κάτω σελίδα καθώς και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email).
Δεν μπορείτε όμως να διορθώσετε τη διεύθυνση διαμονής σας για σκοπούς αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διορθώσετε τη διεύθυνση διαμονής σας, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο ΕΕΥ02

Β. Μονάδες Μετάθεσης Αναλυτικά
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς προκύπτουν οι μονάδες μετάθεσης σας. Σε περίπτωση που εντοπίσετε λάθος μπορείτε να κάνετε ένσταση από το έντυπο ΕΕΥ16, επεξηγώντας τη διαφωνία σας.

Γ. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
[υπό κατασκευή, θα προβάλλει τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις π.χ. αιτήσεις σύμβασης, αιτήσεις αντικατάστασης, κλπ.] 

 

 

Μερίδα Εκπαιδευτικού Λειτουργού

Βαθμίδα  

 
Φάκελος  

 
Α.Κ.Α.  

 
Ημ. Γέννησης

/

   

 
1.0.1.2