16.11.22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

21.10.22 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

27.7.2022 - Διόρθωση σε Αναθεωρημένο Πίνακα Διοριστέων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, μετά από την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων διοριστέων, στις 22 Ιουνίου 2022, διαπιστώθηκε ότι στον πίνακα διοριστέων Μουσικής, εκ παραδρομής δεν περιλαμβανόταν η υποψήφια Παναγιώτου Νατάσα και η Επιτροπή προέβηκε σε σχετική διόρθωση.