ΠΙΝΑΚΕΣ > ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ > ΑΡΧΕΙΟ

Πίνακες Διοριστέων - Φεβρουάριος 2017

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Φεβρουάριος 2016

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Φεβρουάριος 2015

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Φεβρουάριος 2014

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Ιούνιος 2016

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Ιούνιος 2015

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική


Πίνακες Διοριστέων - Ιούνιος 2014

ΔημοτικήΔημοτική

Δημοτική

Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίεςΕιδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση ΓενικήΜέση Γενική

Μέση Γενική

Μέση ΤεχνικήΜέση Τεχνική

Μέση Τεχνική

ΠροδημοτικήΠροδημοτική

Προδημοτική