Μέγιστος Βαθμός

  1. Γραπτή εξέταση

 

50

                Αναλυτικό Πρόγραμμα

32%

 

                Δεξιότητες

10%

 

                Ελληνικά

8%

 

  1. Βαθμός πτυχίου

 

8

Άριστα

8%

 

Λίαν Καλώς

6%

 

Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός

4%

 

  1. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

 

 

Διδακτορικός τίτλος

 

 

Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών

 

 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους

 

 

  1. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

 

20

2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

1/12*2,5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες

 

 

  1. Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών

 

10

1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησης τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων

 

 

  1. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε.

 

3

1/8% για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών,  με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)

 

 

Σύνολο

 

100