ΑΡΧΕΙΟ_ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2023

Δημοτική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική


Πίνακες Διορισίμων - Ιούνιος 2022

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2022

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Ιούνιος 2021

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2021

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Ιούνιος 2020

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2020

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Ιούνιος 2019

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2019

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί καταλόγοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Ιούνιος 2018

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Προδημοτική


Πίνακες Διορισίμων - Μάρτιος 2018

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες

Μέση Γενική

Προδημοτική