Μοριοδότηση

Τονίζεται ότι η μοριοδότηση της γραπτής εξέτασης που εμφανίζεται στους πίνακες / καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από την Υπηρεσία Εξετάσεων και η Επιτροπή δεν θα εξετάζει ενστάσεις σχετικές με αυτή. Για να δείτε τη μοριοδότηση πατήστε εδώ.

Ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες - Μάρτιος 2019