ΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Βαθμίδα  

 
Φάκελος  

 
Α.Κ.Α.  

 
Ημ. Γέννησης

/

   

 
1.0.1.3

Από τη Μερίδα Εκπαιδευτικού Λειτουργού, έχετε πρόσβαση σε 2 βασικές ενότητες πληροφοριών:

Α. Προσωπικά Στοιχεία
Μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία διατηρεί η ΕΕΥ στη βάση δεδομένων της.

Οδηγίες για διόρθωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων ή στοιχείων επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε εδώ.


Β. Μονάδες Μετάθεσης Αναλυτικά
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς προκύπτουν οι μονάδες μετάθεσης σας.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε λάθος μπορείτε να κάνετε ένσταση από το έντυπο ΕΕΥ16, επεξηγώντας τη διαφωνία σας.