ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση ΕΕΥ

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία - Κύπρος

Χάρτης

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.
 
Παραλαβή εντύπων
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού

Τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας:  22602660

Τηλεομοιότυπο (fax)     22602789
Για αιτήματα, γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το γενικό email της Επιτροπής: info@eey.gov.cy    

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Παρακαλούμε όπως στην επικοινωνία σας μέσω email, να αναφέρετε πάντοτε τον αριθμό της ταυτότητάς σας και τον αριθμό του προσωπικού σας φακέλου (όπου ισχύει).
Για αιτήματα, γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις μπορείτε να χρησιμοποιείτε το γενικό email της Επιτροπής:
 
Για συνημμένα αρχεία (attachments), παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο τις πιο κάτω μορφές : 
  • Word (doc/docx)
  • Adobe Reader (pdf)
  • Εικόνα (jpg/jpeg)
     
 

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.