ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση ΕΕΥ

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία - Κύπρος

 

Χάρτης

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.
 
Παραλαβή εντύπων
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Παρακαλούμε όπως στην επικοινωνία σας μέσω email, να αναφέρετε πάντοτε τον αριθμό της ταυτότητάς σας και τον αριθμό του προσωπικού σας φακέλου (όπου ισχύει).
Για γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το γενικό email της Επιτροπής:
 
Για συνημμένα αρχεία (attachments), παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο τις πιο κάτω μορφές : 
  • Word (doc/docx)
  • Adobe Reader (pdf)
  • Εικόνα (jpg/jpeg)
     
 

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
ή πρόσθετων στοιχείων για τους πίνακες διοριστέων
 
 
22602655
22602653
22602619
22602632
22602645
22602643
22602629
22602627
22602641
     
Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω
συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή
  22602660
     

0 - for more information in English

   

1 - για πίνακες διοριστέων

   

2 - για Αντικαταστάσεις

   

3 - για Διορισμούς στη Δημοτική Εκπαίδευση

   

4 - για Διορισμούς στη Μέση Εκπαίδευση

   

5 - για το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

   

6 - για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

   

7 - για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

   

8 - για θέματα έδρας και μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών

   

9 - για άλλες πληροφορίες

   
     
     
Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ   22602602
Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ   22602609
Ιδιαιτέρα της Γραμματέως ΕΕΥ   22602604
22602622
     
Τηλεομοιότυπο (fax)    22602789