Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων

Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία


22602660


info@eey.gov.cy


Δευτέρα - Παρασκευή  8:00 - 15:00