ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ21 - Αίτηση για διορισμό / Εκδήλωση Προτιμήσεων Τοποθέτησης

Λήξη Περιόδου Υποβολής του Εντύπου

Η χρονική περίοδος υποβολής αίτησης για διορισμό με σύμβαση έχει λήξει στις 25/09/2020 στις 13:00.