ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ16 - Ένσταση προς την ΕΕΥ

Οδηγίες

1. Όσων το όνομα ΔΕΝ αναγράφεται σε κανένα από τους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων, να καταχωρούν στη θέση του αριθμού φακέλου τον αριθμό ταυτότητας. Οι Ελλαδίτες που αιτήθηκαν εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων με ελληνική ταυτότητα και δεν αναγράφονται σε κανέναν Πίνακα, πρέπει να αντικαθιστούν το γράμμα (ή τα γράμματα) μπροστά από τον αριθμό της ταυτότητας τους με τον αριθμό 99 ακολουθούμενο από τα τελευταία 6 ψηφία (π.χ. Χ1234567 => 99234567 ή ΑΒ123456 => 99123456)

2. Όσοι ΔΕΝ γνωρίζουν τον αριθμό  φακέλου τους, αυτός αναγράφεται στην απόδειξη εγγραφής που εκδίδεται κατά την εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων. Αν ο αριθμός φακέλου ξενικά με το "42/Δ/" τότε να καταχωρείται μόνο το αριθμητικό μέρος που ακολουθεί.

3. Όσοι ΔΕΝ έχουν ενημερώσει την ΕΕΥ για τον αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους ( Α.Κ.Α ), να χρησιμοποιούν για Α.Κ.Α τον αριθμό 99

Ένσταση προς την ΕΕΥ

Βαθμίδα

Φάκελος

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερ. Γέννησης

/ / 19