ΕΕΥ02

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου ΕΕΥ02

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.
 
Α. Δήλωση – Αλλαγή προσωπικών στοιχείων εκπαιδευτικού
 

Για αλλαγή προσωπικών στοιχείων, συμπληρώστε μόνο το μέρος του εντύπου που αφορά τη συγκεκριμένη αλλαγή που επιθυμείτε. 

Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

1. Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης

  • Πιστοποιητικό γάμου
  • Σύμφωνο συμβίωσης
  • Διαζύγιο
  • Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου 

2. Παιδιά

  • Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού

3. Αλλαγή ονόματος: Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα

4. Αλλαγή διεύθυνσης: Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα νοουμένου ότι δεν προκύπτει αλλαγή έδρας. 

5. Αλλαγή τηλεφώνων επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα και δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το ΕΕΥ02. Απλά κάντε τις επιθυμητές αλλαγές στην ηλεκτρονική μερίδα εκπαιδευτικού.


Β. Δήλωση - Αλλαγή έδρας εκπαιδευτικού 


Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

  1.       Βεβαίωση κοινοτάρχη
  2.       Λογαριασμός ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας ή τηλεφωνίας (εκτός κινητής)

 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.

 

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΥ02 κάνοντας κλικ εδώ