ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ16 - Ένσταση προς την ΕΕΥ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταχωρείται ο αριθμός 99.
  • Εκπαιδευτικοί που είναι καταχωρημένοι μέ ταυτότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας, η ταυτότητα σας στην ΕΕΥ αποτελείται από το αριθμητικό μέρος της ταυτότητάς σας με το πρόθεμα 99 (χωρίς γράμματα ή κενά) π.χ. AE123456 γίνεται 99123456.

Ένσταση προς την ΕΕΥ

Βαθμίδα

Ταυτότητα

Α.Κ.Α.

Ημερ. Γέννησης

/ /

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.