ΕΕΥ02

Οδηγίες Δήλωσης / Αλλαγής Προσωπικών Στοιχείων

1. Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Διαζύγιο
 • Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου 

2. Παιδιά

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού

3. Αλλαγή ονόματος:

Συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 • Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα. Σημειώνεται ότι η αλλαγή θα γίνεται μετά από έλεγχο μέσω του Αρχείου Πληθυσμού.

4. Αλλαγή διεύθυνσης:

Η αλλαγή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέξτε «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» και στην συνέχεια επιλέξτε την η-Υπηρεσία «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας». Ακολούθως συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα εμφανιστεί.

Η η-Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για άτομα που έχουν πιστοποιημένο προφίλ στην Πύλη «Αριάδνη».

 • Δεν απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα νοουμένου ότι δεν προκύπτει αλλαγή έδρας. 

5. Αλλαγή τηλεφώνων επικοινωνίας:

Η αλλαγή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέξτε «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» και στην συνέχεια επιλέξτε την η-Υπηρεσία «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας». Ακολούθως συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα εμφανιστεί.

Η η-Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για άτομα που έχουν πιστοποιημένο προφίλ στην Πύλη «Αριάδνη».

 1. Από τη «Διαχείριση Προφίλ» αλλάζετε το email σας.
 2. Συμπληρώνετε το ηλεκτρονικό έντυπο της η-Υπηρεσίας «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας».

Δήλωση - Αλλαγή έδρας εκπαιδευτικού 

 

Να συμπληρωθεί το έντυπο ΕΕΥ02 (βλ. κάτω μέρος της σελίδας). Αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο:

 1.       Βεβαίωση κοινοτάρχη
 2.       Λογαριασμός ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας ή τηλεφωνίας (εκτός κινητής)

 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.

 

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΥ02 κάνοντας κλικ εδώ

Κυβερνητική Πύλη "gov.cy"

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy.
Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.