ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes .

Μέσα στο διάστημα αυτό (11:00-13:30) οι υποψήφιοι αντικαταστάτες μέσω της «Αριάδνης» θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην Αριάδνη, καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δεν θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2021.

Σημείωση

Όλες οι αντικαταστάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται με βάση τη σειρά του υποψηφίου στους Πίνακες Διοριστέων του Ιουνίου 2021.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 27/05/2022, με ισχύ από 30/05/2022

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  57728 Αγγλικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (19) +
Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (5)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.235
  57719 Γερμανικών Λεμεσός 10/05/2022-10/06/2022 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (6) + Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου
Γ’ (Πάφος) (8) + Λύκειο Κύκκου Πάφου (4)
18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57695 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-06/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.414
  57688 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.534
  57675 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-15/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(26)
26  Φυσικές Επιστήμες Επιτυχών υποψήφιος: αρ.545
  57681 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.593
  57690 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(16) + Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος" (12)
28  Τέχνη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.628
  57677 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.670
  57715 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-14/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (29) 29 Α΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.674
  57702 Δασκάλων Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Α’ - Νεοφύτειο (29) 29 Γ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.751
  57689 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(28)
28 Στ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.756
  57682 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ (ΚΒ) (29) 29 Ε΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.870
  57701 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου (Στρόβολος)
(12)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.948
  57671 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.949
  57703 Δασκάλων Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (29) 29 Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.956
  57692 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (21) +
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (7)
28 Διάφορα μαθήματα Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1006
  57712 Δασκάλων Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (29) 29  Γ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1011
  57684 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Ασίνου (Περιφερειακό) (28) 28 Δ΄  τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1014
  57674 Δασκάλων Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (26) 26  Στ΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1075
  57679 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(28)
28 Δ΄τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1090
  57672 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1133
  57673 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1137
  57708 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Β’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1138
  57691 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(18)
18 Φυσική Αγωγή.  Η
αντικατάσταση ισχύει μόνο
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1144
  57669 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου
Μάμα (26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1382
  57680 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α’ -
Χριστόφορου Χριστοφίδη (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1419
  57693 Δασκάλων Πάφος 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (28) 28 Διάφορα μαθήματα Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1434
  57706 Δασκάλων Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Εργάζεται στο ενιαίο ολοήμερο
σχολείο (ώρα 9:30-3:00)
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1687
  57676 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας - Αντώνη
Τσόκκου (26)
26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2143
  57696 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2187
  57687 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2439
  57700 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2884
  57711 Δασκάλων Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Κλήρου (12) + Δημοτικό
Σχολείο Ευρύχου  (6) + Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΑ) - Λανίτειο (11)
29 Δευτέρα, Τετάρτη Κλήρου  και
την Τρίτη στη Λεμεσό
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2940
  57670 Δασκάλων Λευκωσία 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (26) 26 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  57683 Δασκάλων Πάφος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα (26)
26 Αγγλικά Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57704 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 27/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΣΤ’ (ΚΒ) - Αγίου
Νικολάου (29)
29 ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Επιτυχών υποψήφιος: αρ.376
  57709 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-10/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Δ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.441
  57678 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Γ’ (Ενιαίο
Ολοήμερο) (22) + Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας
Α’ (6)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.449
  57710 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Πάφος 27/05/2022-01/06/2022 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
της Φυσιοθεραπείας
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.686
  57718 Εμπορικών/Οικονομικών Λεμεσός 27/05/2022-02/06/2022 Λύκειο Λινόπετρας (12) 12 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.538
  57716 Εργοθεραπείας Λεμεσός 02/05/2022-15/06/2022 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου
Ερυθρού Σταυρού (5)
5 ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57713 Λογοθεραπείας Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Μανδριών (14) + Δημοτικό
Σχολείο Χολετριών (11) + Νηπιαγωγείο
Χολετριών (2) + Νηπιαγωγείο Μανδριών (2)
29 Δευτέρα +Τετάρτη +
Παρασκευή = Μανδριά Πάφου
και Τρίτη + Πέμπτη = Χολέτρια
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.307
  57717 Λογοθεραπείας Λεμεσός 16/05/2022-15/06/2022 Ειδικό Σχολείο Παιδικού Αναρρωτηρίου
Ερυθρού Σταυρού (5)
5 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57722 Μαθηματικών Λεμεσός 27/05/2022-02/06/2022 Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου Κάτω Πολεμιδιών
(22)
22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.210
  57723 Μαθηματικών Πάφος 26/05/2022-02/06/2022 Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ (Πάφος) (23) 23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.372
  57727 Μαθηματικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-10/06/2022 Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας (Δερύνεια)
(24)
24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.430
  57714 Νηπιαγωγών Λευκωσία 25/05/2022-30/05/2022 Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου Μάμα
(29)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.155
  57685 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου Γ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.164
  57694 Νηπιαγωγών Λευκωσία 27/05/2022-30/05/2022 Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.171
  57698 Νηπιαγωγών Λεμεσός 27/05/2022-01/06/2022 Νηπιαγωγείο Ύψωνα Γ’ (27) 27 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.194
  57705 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Β’ (16) + Νηπιαγωγείο
Γερμασόγειας (10) + Νηπιαγωγείο Λεμεσού
ΙΣΤ’ - Ζακακίου (2)
28 Δευτέρα πάει Β΄ Δημ
Νηπιαγωγείο
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.203
  57707 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Νηπιαγωγείο Ανάγυιας (18) + Νηπιαγωγείο
Αγίου Επιφανίου (11)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.210
  57686 Νηπιαγωγών Λευκωσία 27/05/2022-30/05/2022 Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Β’ (26) 26 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.243
  57699 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-01/06/2022 Νηπιαγωγείο Λεμεσού ΚΘ’ - Γ.Ν.
Καλογεροπούλου (28)
28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.281
  57697 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 27/05/2022-01/06/2022 Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Δ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.303
  57745 Νηπιαγωγών Πάφος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Αγγλικά
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2359
  57743 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57750 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(16) + Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος" (12)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Τέχνη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57741 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δ΄τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57746 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Ασίνου (Περιφερειακό) (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δ΄  τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57754 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-06/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Β’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57733 Νηπιαγωγών Λευκωσία 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  57744 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ (ΚΒ) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Ε΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57762 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Κλήρου (12) + Δημοτικό
Σχολείο Ευρύχου  (6) + Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΑ) - Λανίτειο (11)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δευτέρα, Τετάρτη
Κλήρου  και την Τρίτη στη
Λεμεσό
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57732 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου
Μάμα (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57755 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ’ (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57757 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου (Στρόβολος)
(12)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57748 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57747 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57756 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57734 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57736 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57740 Νηπιαγωγών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57739 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας - Αντώνη
Τσόκκου (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57742 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α’ -
Χριστόφορου Χριστοφίδη (28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57761 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57760 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Εργάζεται στο
ενιαίο ολοήμερο σχολείο (ώρα
9:30-3:00)
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57752 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (21) +
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (7)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Διάφορα μαθήματα
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57764 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-14/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Α΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57735 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (21) 21 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57751 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(18)
18 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Φυσική Αγωγή.  Η
αντικατάσταση ισχύει μόνο
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57738 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-15/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Φυσικές
Επιστήμες
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57749 Νηπιαγωγών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Στ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57753 Νηπιαγωγών Πάφος 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Διάφορα μαθήματα
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57759 Νηπιαγωγών Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Β΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57758 Νηπιαγωγών Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Α’ - Νεοφύτειο (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Γ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57737 Νηπιαγωγών Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Στ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57763 Νηπιαγωγών Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Γ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57725 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-10/06/2022 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (21) 21 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2860
  57720 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Λάρνακα/Αμμόχωστος 18/05/2022-03/06/2022 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (9) 9 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.202
  57721 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Λεμεσός 06/05/2022-03/06/2022 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου (12) 12 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57729 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Γυμνάσιο Αραδίππου (20) + Γυμνάσιο
Αθηένου (4)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  57731 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Γυμνάσιο Αραδίππου (20) + Γυμνάσιο
Αθηένου (4)
24 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Σχεδιασμού και Τεχνολογίας]
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2163
  57726 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-17/06/2022 Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ - Πλατύ
(23)
23 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.431
  57776 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα
(Στρόβολος) (28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57783 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(16) + Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος" (12)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Τέχνη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57774 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (ΚΒ)
(28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δ΄τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57779 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Ασίνου (Περιφερειακό) (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δ΄  τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57787 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-06/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Β’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57766 Φιλολογικών Λευκωσία 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  57777 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ (ΚΒ) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Ε΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57795 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Κλήρου (12) + Δημοτικό
Σχολείο Ευρύχου  (6) + Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού ΙΒ’ (ΚΑ) - Λανίτειο (11)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Δευτέρα, Τετάρτη
Κλήρου  και την Τρίτη στη
Λεμεσό
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57765 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’ - Αγίου
Μάμα (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57788 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ’ (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57790 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’ (17) +
Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου (Στρόβολος)
(12)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57781 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57780 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57789 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Περνέρα (Στρόβολος) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57767 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57769 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57773 Φιλολογικών Λευκωσία 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α’ (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57772 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας - Αντώνη
Τσόκκου (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57775 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α’ -
Χριστόφορου Χριστοφίδη (28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57794 Φιλολογικών Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57793 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Εργάζεται στο
ενιαίο ολοήμερο σχολείο (ώρα
9:30-3:00)
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57785 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (21) +
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (7)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Διάφορα μαθήματα
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57797 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-14/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (KA) (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Α΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57768 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ’ (ΚΒ) (21) 21 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57784 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(18)
18 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Φυσική Αγωγή.  Η
αντικατάσταση ισχύει μόνο
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57771 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-15/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Φυσικές
Επιστήμες
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57782 Φιλολογικών Λεμεσός 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΒ) - Τσίρειο
(28)
28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Στ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57786 Φιλολογικών Πάφος 30/05/2022-31/05/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (28) 28 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Διάφορα μαθήματα
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57792 Φιλολογικών Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Έμπας (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Β΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57791 Φιλολογικών Πάφος 27/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Α’ - Νεοφύτειο (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Γ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57778 Φιλολογικών Πάφος 30/05/2022-01/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα (26)
26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων] Αγγλικά
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57770 Φιλολογικών Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (26) 26 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Στ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57796 Φιλολογικών Πάφος 30/05/2022-03/06/2022 Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Δασκάλων]  Γ΄ τάξη
Η ανάγκη δόθηκε σε ειδικότητα με
ψηλότερη προτεραιότητα
  57724 Φυσικής Αγωγής Λευκωσία 30/05/2022-10/06/2022 Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (15) 15 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.127
  57730 Φυσιοθεραπείας Πάφος 27/05/2022-01/06/2022 Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη (Πάφος) (28) 28 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε