ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σημαντική σημείωση για τις ανάγκες αντικαταστάσεων

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαταρκτικές ανάγκες αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως αυτές υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι τελικές ανάγκες, μετά την οριστικοποίησή τους, θα προβληθούν από τις 11:00 – 13:30 στην ψηφιακή πύλη "gov.cy" https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/gov/eey/Anagkes . Μέσα στο διάστημα αυτό οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα μπορούν να καθορίσουν με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες ανάγκες τους ενδιαφέρουν.

Με το πέρας της διαδικασίας το αποτέλεσμα της κατανομής των αναγκών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα  μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω του ιστορικού των αιτήσεών τους στην ψηφιακή πύλη "gov.cy" , καθώς και με email το οποίο θα τους αποσταλεί από την ΕΕΥ. Οι υποψήφιοι στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί αντικαταστάσεις θα λάβουν επιπρόσθετα μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με τις σχετικές πληροφορίες.

Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να παρουσιαστεί στο σχολείο όπου θα υπηρετήσει τις περισσότερες περιόδους, εκτός και εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά στα σχόλια της ανάγκης όπως αυτή θα δημοσιευθεί.

Στην περίπτωση που η αντικατάσταση τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή θα ενημερώνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιότητας κατανομής των αναγκών είναι αυτή των οικείων Πινάκων Διοριστέων του Ιουνίου 2022.

Διεκδίκηση αναγκών - "gov.cy"

Για να καθορίσετε με σειρά προτεραιότητας τις σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων που σας ενδιαφέρουν πατήστε εδώ.

Ανάγκες αντικαταστάσεων στις 29/03/2023, με ισχύ από 30/03/2023

                 
  ανάγκη ειδικότητα επαρχία περίοδος σχολεία περίοδοι σχόλια αριθμός στον Πίνακα Διοριστέων
  69540 Αγγλικών Λεμεσός 29/03/2023-04/04/2023 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (23) 23 Β΄και Γ΄Λυκείου κατεύθυνση Επιτυχών υποψήφιος: αρ.296
  69533 Γαλλικών Λευκωσία 29/03/2023-31/03/2023 Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος (20) 20 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69546 Γαλλικών Πάφος 24/03/2023-07/04/2023 Τεχνική Σχολή Πάφου (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69491 Δασκάλων Λεμεσός 28/03/2023-03/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΗ’ - Αγίου
Αντωνίου (28)
28 Ε΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.491
  69500 Δασκάλων Λευκωσία 29/03/2023-07/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Δ’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.619
  69513 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-07/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΑ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.669
  69488 Δασκάλων Πάφος 29/03/2023-06/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ’ - Αγίου
Σπυρίδωνα (28)
28 Διάφορα μαθήματα Επιτυχών υποψήφιος: αρ.692
  69512 Δασκάλων Πάφος 28/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Πάφου Δ’ - Κάτω
Περβολιών (29)
29 Ελληνικά Επιτυχών υποψήφιος: αρ.821
  69499 Δασκάλων Λευκωσία 29/03/2023-05/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (ΚΑ)
(Στρόβολος) (16) + Δημοτικό Σχολείο
Ακρόπολης (ΚΑ) (11)
27 Δευτέρα, Τρίτη,  Πέμπτη Αγία
Μαρίνα και Τετάρτη και
Παρασκευή  Ακρόπολη
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1437
  69489 Δασκάλων Λευκωσία 29/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1462
  69496 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-07/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Μενεού (28) 28 Α1 τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2135
  69498 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-03/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Μενεού (29) 29 Α2 τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2206
  69495 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-03/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος (Λάρνακα) (28) 28 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2306
  69497 Δασκάλων Λεμεσός 30/03/2023-05/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ (ΚΑ) - Τσίρειο
(28)
28 Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2367
  69510 Δασκάλων Λεμεσός 29/03/2023-03/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β’ (ΚΒ) (29) 29 Ε΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2480
  69509 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/03/2023-05/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Τερσεφάνου (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2545
  69507 Δασκάλων Λευκωσία 29/03/2023-05/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Ελένειον (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2589
  69493 Δασκάλων Λεμεσός 29/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β’ (28) 28 Β΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2823
  69504 Δασκάλων Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς (29) 29 Α΄ τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3457
  69487 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-07/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Α’ (18) 18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3790
  69486 Δασκάλων Πάφος 29/03/2023-03/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Τάλας (28) 28 Γ' τάξη Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3865
  69508 Δασκάλων Λευκωσία 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Δ’ (ΚΒ) (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.4111
  69503 Δασκάλων Λάρνακα/Αμμόχωστος 28/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας (29) 29 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69502 Δασκάλων Λεμεσός 29/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΚΗ’ -
Αρχαγγέλου Μιχαήλ (29)
29 Δ΄ τάξη Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69511 Δασκάλων Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι’ (ΚΑ) -
Χαλκούτσας  (29)
29 Διδάσκει σε μαθητές με
μεταναστευτική βιογραφία
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69492 Δασκάλων Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΣΤ’ - Ζακακίου-
Πολύκαρπου Βλάχου (20) + Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού Γ’ (8)
28  Φυσικές Επιστήμες.  Τρίτη στο
Γ΄ Δημοτικό Σχολείο
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69485 Δασκάλων Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς (14) 14 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69550 Ειδικής Γυμναστικής Λάρνακα/Αμμόχωστος 28/03/2023-31/03/2023 Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας (Λάρνακα)
(29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69521 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 28/03/2023-07/04/2023 Νηπιαγωγείο  Κοκκινοτριμιθιάς (8) + Δημοτικό
Σχολείο Λατσιών Α’ (6) + Δημοτικό Σχολείο
Λακατάμειας Ε’ - Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου
(6) + Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Δ’ - Αγίου
Νεοφύτου (4) + Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς
(5)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.782
  69505 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λευκωσία 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης (ΚΒ) (27) +
Νηπιαγωγείο Ανθούπολης (Συνοικισμός) (2)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69490 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λάρνακα/Αμμόχωστος 27/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίδας (13) +
Νηπιαγωγείο Αναφωτίδας (6) + Δημοτικό
Σχολείο Μαζωτού (4)
23 Αύριο στο νηπ. Αναφωτίδας Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69516 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 29/03/2023-05/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου Β’ (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69517 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Δημοτικό Σχολείο Τριμήκληνης (Περιφερειακό
Ενιαίο Ολοήμερο) (29)
29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69506 Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικ Λεμεσός 20/03/2023-04/04/2023 Νηπιαγωγείο Λεμεσού Δ’ - "Λητώ
Παπαχριστοφόρου" (29)
29 Ειδική Μονάδα Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69551 Εργοθεραπείας Λευκωσία 28/03/2023-06/04/2023 Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29) 29 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69549 Εργοθεραπείας Λάρνακα/Αμμόχωστος 28/03/2023-31/03/2023 Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας (Λάρνακα)
(29)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
της Ειδικής Γυμναστικής
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69544 Θρησκευτικών Λευκωσία 28/03/2023-31/03/2023 Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου - Νήσου
(13) + Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας
Βαρβάρας (4) + Λύκειο Ιδαλίου (3)
20 Στο Γυμνασίο Πέρα Χωρίου
Νήσου είναι μόνο Τρίτη,
Τετάρτη και Παρασκευή
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69537 Θρησκευτικών Πάφος 30/03/2023-06/04/2023 Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας (20) +
Γυμνάσιο Α’ Αγίου Θεοδώρου Πάφου (4)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69532 Ιταλικών Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (11) + Λύκειο Αγίου Νικολάου (4)
15 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69515 Λογοθεραπείας Λευκωσία 29/03/2023-04/04/2023 Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (25) +
Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας (4)
29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.201
  69543 Μαθηματικών Λευκωσία 29/03/2023-06/04/2023 Λύκειο Ιδαλίου (24) 24 Α' προσανατολισμού και Β'
κατεύθυνση
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1188
  69524 Μαθηματικών Λευκωσία 27/03/2023-31/03/2023 Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκωσίας (9) 9 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69519 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-03/04/2023 Νηπιαγωγείο Παυλίδειο (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.385
  69501 Νηπιαγωγών Λευκωσία 29/03/2023-04/04/2023 Νηπιαγωγείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α’ (29) 29 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.393
  69518 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-05/04/2023 Νηπιαγωγείο Δροσιάς (29) 29 Τμήμα 4 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.418
  69520 Νηπιαγωγών Λάρνακα/Αμμόχωστος 29/03/2023-05/04/2023 Νηπιαγωγείο Δροσιάς (27) + Νηπιαγωγείο
Αγίων Αναργύρων (2)
29 Τμήμα 2.  Αύριο Δροσιά Επιτυχών υποψήφιος: αρ.449
  69541 Οικιακής Οικονομίας Λευκωσία 29/03/2023-04/04/2023 Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.155
  69526 Οικιακής Οικονομίας Λευκωσία 27/03/2023-31/03/2023 Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ - Πλατύ
(21)
21 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69536 Οικιακής Οικονομίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/03/2023-04/04/2023 Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού (24) 24 Η ανάγκη ακυρώθηκε για όλους
  69530 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 29/03/2023-07/04/2023 Γυμνάσιο Γερίου (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69531 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 23/03/2023-06/04/2023 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας (16) 16 Α' Λυκέιου και Β' κατεύθυνση Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69529 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 21/03/2023-06/04/2023 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (15) 15 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69528 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λευκωσία 15/03/2023-06/04/2023 Παγκύπριον Γυμνάσιον (Λευκωσία) (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69545 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Τσίρειο Γυμνάσιο (12) + Λύκειο Λινόπετρας
(5) + Θέκλειο Γυμνάσιο (Λεμεσός) (7)
24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69534 Ρωσσικών Λεμεσός 28/03/2023-31/03/2023 Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά
Κολοσσίου (11) + Λύκειο Α’ Εθνάρχη
Μακαρίου Γ’ (Πάφος) (4) + Λύκειο Κύκκου
Πάφου (8)
23 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69525 Συμβουλευτικής και Επαγγελμ Λεμεσός 27/03/2023-04/04/2023 Λύκειο Αγίου Νικολάου (18) 18 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69548 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Λάρνακα/Αμμόχωστος 27/03/2023-31/03/2023 Λύκειο Βεργίνας (24) 24 Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69552 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ( Λάρνακα/Αμμόχωστος 27/03/2023-31/03/2023 Λύκειο Βεργίνας (24) 24 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
[Σχεδιασμού και Τεχνολογίας]
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69542 Τέχνης Λευκωσία 30/03/2023-07/04/2023 Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως (18) 18 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.42
  69547 Τέχνης Λάρνακα/Αμμόχωστος 30/03/2023-05/04/2023 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου (24) 24 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.85
  69527 Φιλολογικών Λευκωσία 30/03/2023-06/04/2023 Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
(20)
20 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.474
  69538 Φιλολογικών Λευκωσία 30/03/2023-04/04/2023 Γυμνάσιο Ακροπόλεως (24) 24 Αρχαία Α', Νέα Ελληνικά και
Ιστορία Β' τάξη
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.490
  69539 Φιλολογικών Λεμεσός 29/03/2023-04/04/2023 Γυμνάσιο Λινόπετρας (22) 22 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1959
  69523 Φιλολογικών Λευκωσία 30/03/2023-05/04/2023 Γυμνάσιο Γερίου (15) 15 Αρχαία Α' και Νέα Ελληνικά Γ'
τάξης
Επιτυχών υποψήφιος: αρ.2473
  69522 Φιλολογικών Λευκωσία 28/03/2023-31/03/2023 Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (9) 9 Επιτυχών υποψήφιος: αρ.3758
  69494 Φυσιοθεραπείας Λευκωσία 28/03/2023-06/04/2023 Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29) 29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
της Εργοθεραπείας
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69514 Φυσιοθεραπείας Λάρνακα/Αμμόχωστος 28/03/2023-31/03/2023 Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας (Λάρνακα)
(29)
29 Η ανάγκη αφορά την ειδικότητα
της Ειδικής Γυμναστικής
Η ανάγκη δεν δόθηκε/διεκδικήθηκε
  69535 Χημείας Λεμεσός 30/03/2023-07/04/2023 Λύκειο Αγίου Ιωάννη (Λεμεσός) (23) 23 Β΄Λυκείου κατεύθυνση Επιτυχών υποψήφιος: αρ.1152