ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ10 - Δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί  να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 12/05/2023.

Στο έντυπο ΕΕΥ.10 εμφανίζονται η διεύθυνση αλληλογραφίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του κάθε υποψήφιου, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να επικαιροποιηθούν από κάθε υποψήφιο. 

Οι κάτοχοι ελληνικής ταυτότητας θα πρέπει να αντικαθιστούν το μέρος της ταυτότητας τους που περιέχει γράμματα με τον αριθμό 99 και μετά να συνεχίζουν με το αριθμητικό μέρος. Παράδειγμα: ΑΧ123456   θα μετατραπεί σε 99123456

Η πόλη παρακολούθησης του προγράμματος είναι η Λευκωσία, γι' αυτό στην επιλογή πόλης παρακολούθησης του προγράμματος θα σας παρουσιάζεται ως μόνη επιλογή η Λευκωσία.

Ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του προγράμματος δεν μπορούν να απαντηθούν από το προσωπικό της ΕΕΥ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που διοργανώνει το πρόγραμμα, θα επικοινωνήσει με προσωπικές επιστολές προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των οποίων θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες. Επομένως οι ερωτήσεις σχετικά με το πότε ξεκινά το πρόγραμμα, το ωράριο κλπ θα απαντηθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η : http://www.proy.ucy.ac.cy

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΠΚ

Αρ. Ταυτότητας

Ημερ. Γέννησης

/ 19

 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.