ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση για εγγραφή σε πίνακα - EEY01X

 

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε μια ή περισσότερες ειδικότητες στους πίνακες Διοριστέων, Διορισίμων, όπως επίσης και στους ειδικούς καταλόγους για άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά, να την εκτυπώσετε και να την υποβάλετε στα γραφεία της Επιτροπής μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης για τον πίνακα Διοριστέων είναι η 31η Δεκεμβρίου ενώ για τον πίνακα Διορισίμων είναι η 31η   Αυγούστου.

Αλλαγή έδρας - ΕΕΥ02

 

Συμπληρώστε την αίτηση και υποβάλετε την στα γραφεία της Επιτροπής για να αλλάξετε την έδρα σας.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από

  • βεβαίωση κοινοτάρχη
  • λογαριασμό ηλεκτρισμού ή υδατοπρομήθειας ή τηλεφωνίας (εκτός κινητής).

Δήλωση/Αλλαγή προσωπικών στοιχείων - ΕΕΥ02

Συμπληρώστε την αίτηση για να δηλώσετε ή για να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, οικογενειακή κατάσταση, κλπ.

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας

 

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου. Για την αίτηση θα χρειαστείτε ταυτοποιημένο λογαριασμό στο CY Login (μπορεί να το γνωρίζετε ως Αριάδνη). Πρόκειται για έναν ασφαλή προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος σας δίνει πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού.

Αίτηση για αντικατάσταση - ΕΕΥ09

 

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση εάν θέλετε να συμπεριληφθείτε στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε περισσότερες από μία ειδικότητες τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε ξεχωριστή αίτηση για την κάθε μια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχετε μόνο αν περιλαμβάνεστε σε οικείο πίνακα Διοριστέων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά την ανάρτηση των αναθεωρημένων καταλόγων Διοριστέων Ιουνίου, μετά και από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Δήλωση συμμετοχής στο ΠΠΚ - ΕΕΥ10

 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, εάν έχετε κληθεί από την Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση.

Το ΠΠΚ απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πίνακα Διοριστέων, Διορισίμων και Ειδικούς Καταλόγους Ατόμων με Αναπηρίες της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Αίτηση για μετάθεση / μη μετάθεση - ΕΕΥ11/12

 

Συμπληρώστε υποχρεωτικά την αίτηση εάν είστε μόνιμος/η εκπαιδευτικός. Δηλώστε επιλογές τοποθέτησης ανεξαρτήτως του αν επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση.

Η αίτηση συμπληρώνεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ειδικοί λόγοι μετάθεσης/μη μετάθεσης - ΕΕΥ13

 

Συμπληρώστε την αίτηση αυτή εάν έχετε λόγους υγείας, εγκυμοσύνη, βρέφος κάτω των 12 μηνών ή άλλους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και για τους οποίους επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση.

Συμπληρώστε επίσης απαραίτητα και την αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης.

Αίτηση για προαγωγή - ΕΕΥ14

 

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση για προαγωγή. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή αν είστε μόνιμος/η εκπαιδευτικός και τα προσόντα σας εμπίπτουν στα σχέδια υπηρεσίας της θέσης προαγωγής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική προκήρυξη.

Αίτηση διορισμού συζύγου Έλληνα αξιωματικού - ΕΕΥ18

 

Συμπληρώστε την αίτηση και υποβάλετε την στα γραφεία της Επιτροπής εάν είστε σύζυγος Έλληνα αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς ή της ΕΛΔΥΚ και επιθυμείτε διορισμό με σύμβαση στη δημόσια εκπαίδευση.

Αίτηση αναγνώρισης πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων - ΕΕΥ19

 

Εάν έχετε αποκτήσει νέους τίτλους σπουδών μετά την εγγραφή σας σε πίνακα μπορείτε να τους υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση, συγκεντρώστε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και υποβάλετε την στα γραφεία της Επιτροπής.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων για τον πίνακα Διοριστέων είναι η 31η Δεκεμβρίου ενώ για τον πίνακα Διορισίμων είναι η 31η Αυγούστου.  

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας - ΕΕΥ20

 

Συμπληρώστε την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας και υποβάλετέ την στα γραφεία της Επιτροπής με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή.

Δείτε πρότυπα των βεβαιώσεων τις οποίες πρέπει να προσκομίσετε.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας για τον πίνακα Διοριστέων είναι η 31η Δεκεμβρίου, ενώ για τον πίνακα Διορισίμων είναι η 31η Αυγούστου.

Αίτηση για διορισμό με σύμβαση - ΕΕΥ21

 

Συμπληρώστε την αίτηση εάν είστε εγγεγραμμένος/η σε πίνακα διοριστέων/διορισίμων/αναπήρων και επιθυμείτε να διορισμό με σύμβαση στην  ειδικότητα σας.

Η αίτηση συμπληρώνεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Αίτηση αναγνώρισης περιόδου μητρότητας ως προϋπηρεσία (για αντικαταστάτριες) - EEY 22

 

Συμπληρώστε το έντυπο εάν είστε αντικαταστάτρια και επιθυμείτε να σας αναγνωριστεί η περίοδος μητρότητάς σας ως προϋπηρεσία.

Ένσταση - ΕΕΥ16

 

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την ένστασή σας. Περιγράψτε με συντομία τον λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε και τη θεραπεία την οποία ζητάτε.