ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις - Έντυπα

  

01Χ - Αίτηση εγγραφής σε πίνακα

Για να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες, στον Πίνακα Διοριστέων ή/και στον Πίνακα Διορισίμων όπως επίσης και στους αντίστοιχους καταλόγους για άτομα με αναπηρίες πατήστε εδώ: ΕΕΥ01Χ

02 - Δήλωση/Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

  • Για να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση, παιδιά, όνομα) συμπληρώστε το έντυπο ΕΕΥ02.
  • Εάν επιθυμείτε αλλαγή έδρας θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο ΕΕΥ02 και να το υποβάλετε στα γραφεία της Επιτροπής μαζί με:
    •       Βεβαίωση κοινοτάρχη
    •       Λογαριασμό ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας ή τηλεφωνίας (εκτός κινητής)
  • Για αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, διεύθυνση) πατήστε εδώ.

09 - Αίτηση για αντικατάσταση

Για να αιτηθείτε συμπερίληψη σας στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας πατήστε εδώ: ΕΕΥ09 .

* Η αίτηση υποβάλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.    

10 - Δήλωση συμμετοχής στο ΠΠΚ

Για να υποβάλετε δήλωση συμμετοχής στο ΠΠΚ πατήστε εδώ: ΕΕΥ10

* Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης εάν έχετε κληθεί σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

11/12 - Αίτηση για μετάθεση/μη μετάθεση

Για να αιτηθείτε μετάθεση ή μη μετάθεση πατήστε εδώ: ΕΕΥ11/12.
 
* Η αίτηση υποβάλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής και αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς.

13 - Ειδικοί λόγοι μετάθεσης/μη μετάθεσης

Για να αιτηθείτε μετάθεση ή μη μετάθεση για ειδικούς λόγους πατήστε εδώ: ΕΕΥ13 .

* Η αίτηση συνοδεύει την αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης και υποβάλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. 

14 - Αίτηση για προαγωγή

Για να συμπληρώσετε την αίτηση για προαγωγή πατήστε εδώ: ΕΕΥ14

* Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή εάν είστε μόνιμος εκπαιδευτικός και τα προσόντα σας εμπίπτουν στα σχετικά σχέδια υπηρεσίας της θέσης προαγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική προκήρυξη της Επιτροπής.

16 - Ένσταση

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την ένσταση σας προς την Επιτροπή πατήστε εδώ: ΕΕΥ16.

18 - Αίτηση διορισμού συζύγου Έλληνα αξιωματικού

Για να υποβάλετε αίτηση για διορισμό με σύμβαση στη δημόσια εκπαίδευση ως συζύγος Έλληνα αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς ή της ΕΛΔΥΚ πατήστε εδώ: ΕΕΥ18

19 - Αίτηση αναγνώρισης πρόσθετων προσόντων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παραχώρηση μονάδων πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων για τους πίνακες διοριστέων/διορισίμων, συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ19.

20 - Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση τεχνικής πείρας / προϋπηρεσίας συμπληρώνοντας την αίτηση ΕΕΥ20.

21 - Αίτηση για διορισμό

Εάν είστε εγγεγραμμένος σε πίνακα διοριστέων/διορισίμων/αναπήρων και επιθυμείτε να αιτηθείτε διορισμό με σύμβαση στην ειδικότητα σας πατήστε εδώ: ΕΕΥ21.

* Η αίτηση υποβάλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

22 - Αίτηση αναγνώρισης περιόδου μητρότητας ως προϋπηρεσία (για αντικαταστάτριες)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση περιόδου μητρότητας ως προϋπηρεσία (μόνο για αντικαταστάτριες) συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΕΥ22.

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.