Απαραίτητη Επισήμανση

Το γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα ήθελε να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς που ελέγχουν τις μονάδες μετάθεσης τους ότι αυτές είναι καταχωρημένες σαν πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή αριθμοί με ακέραιο και δεκαδικό μέρος και όχι σαν χρόνια-μήνες-μέρες. Οι μονάδες μετάθεσης δημοσιεύονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου αφού προηγηθεί η αναγκαία στρογγυλοποίηση.

Παράδειγμα:

Εκπαιδευτικός με υπηρεσία 18 χρόνια και 7 μήνες,  δηλ. 18 και 7/12.       
Τα 7/12= 0.583333333 
Με στρογγυλοποίηση σε 1 δεκαδικό γίνεται 0.6

                Ακέραιο μέρος 18
                Δεκαδικό μέρος 0.6

Στον κατάλογο με τις μονάδες μετάθεσης θα εμφανιστεί ο αριθμός 18.6

Υπολογισμός Μονάδων

Επεξήγηση και παράδειγμα για Δημοτική Εκπαίδευση (ημερομηνία αρχείου: 17/05/2013)
Επεξήγηση και παράδειγμα για Μέση Εκπαίδευση (ημερομηνία αρχείου: 08/06/2016)

Όπως περιγράφεται και στα προαναφερθέντα αρχεία οι μονάδες κάθε εκπαιδευτικού είναι το άθροισμα των μονάδων οικογένειας, των μονάδων ετών υπηρεσίας και των μονάδων υπηρεσίας. Στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας ο μαθηματικός τύπος λαμβάνει υπόψη την απόσταση του τόπου εργασίας από τη διαμονή (έδρα) του εκπαιδευτικού, τη δυσμένεια του τόπου εργασίας (A, B, C, D, E, F, G, H) και τον τύπο του σχολείου (π.χ. τετραθέσιο).

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [Ανακοίνωση 8/12/2011]

Έδρες, Δυσμένειες και Τύποι Σχολείων

Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής:
 > Μέση 2016-2017
 > Μέση 2015-2016
 > Μέση 2014-2015
 > Μέση 2013-2014

Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης:
 > Δημοτική 2002-2017

Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής:
 > Προδημοτική 2016-2017
 > Προδημοτική 2015-2016
 > Προδημοτική 2014-2015
 > Προδημοτική 2013-2014
 > Προδημοτική 2012-2013
 > Προδημοτική 2011-2012
 > Προδημοτική 2010-2011

Άλλα αρχεία

> Αποστάσεις τόπων εργασίας (ημερομηνία αρχείου: 21/2/2017)