Αρχείο Ανακοινώσεων [2011]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Συνέντευξη Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) για την Ηλεκτρολογία [17-01-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή [18-01-2011]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Τεχνική Εκπαίδευση για την Ηλεκτρολογία) [21-01-2011]Αρχείο
Υποβολή διάφορων αιτημάτων, προσόντων ή άλλων προσωπικών στοιχείων στο Γραφείο της ΕΕΥ [25-01-2011]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή [25-01-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Εμπορικά/Οικονομικά [26-01-2011]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Εμπορικά/Οικονομικά [03-02-2011]Αρχείο
Κριτήρια Αξιολόγησης της απόδοσης των υποψηφίων για προαγωγή στις προσωπικές συνεντεύξεις [04-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [07-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [14-02-2011]Αρχείο
Προαγωγή Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [15-02-2011]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [22-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία και τη Μουσική [24-02-2011]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [25-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ και Βοηθού Διευθυντή για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [25-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης [28-02-2011]Αρχείο
Ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες [28-02-2011]Αρχείο
Πίνακες Διοριστέων [28-02-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [02-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Τέχνη, Σχεδιασμό και Τεχνολογία και Αγγλικά [03-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Οικιακή Οικονομία, Μουσική και Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [03-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [04-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης [08-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης [09-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [09-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης [10-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Φυσική, Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή και Χημεία [10-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης [11-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [11-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [14-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσης για τα Θρησκευτικά και Εμπορικά/Οικονομικά [14-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη και το Σχεδιασμό και Τεχνολογία [15-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Σχολ. Μέσης Τεχν. Εκπαίδευσης για Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Δομικά και Γραφ. Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα [16-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά [16-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [18-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά και Θρησκευτικά [21-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική, ΣΕΑ και Χημεία [21-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά-Διορθωτική [22-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [22-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά [22-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά και Εμπορικά/Οικονομικά [23-03-2011]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [28-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολ. Μέσης Τεχν. Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Δομικά και Γραφ. Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα [28-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης [29-3-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία και Φυσική [30-03-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά και Θρησκευτικά [30-03-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης - Διορθωτική [31-3-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά [04-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης [05-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [05-04-2011]Αρχείο
Προαγωγή Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [06-04-2011]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις Δ/ντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [06-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές A´Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία [06-04-2011]Αρχείο
Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [07-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία [07-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις για τη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [07-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική [07-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις για τη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης-Διορθωτική [11-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη και τη Γεωγραφία [11-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης γαι τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία [13-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [13-04-2011]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [13-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία, Σχ.&Tεχν. και Γαλλικά [15-04-2011]Αρχείο
Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [18-04-2011]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία - Διορθωτική [20-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-04-2011]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις ΒΔ Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [28-04-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις για τη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [28-04-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη, Γεωγραφία, Οικ. Οικονομία, Σχ.&Τεχν., Γαλλικά [02-05-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις για τη θέση Βοηθού Διευθυντή Ηλεκτρολογίας [12-05-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [12-05-2011]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [19-05-2011]Αρχείο
Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση [19-05-2011]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [23-05-2011]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-05-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά [23-05-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [23-05-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία [24-05-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία, Δομικά και Ξυλουργική/Επιπλοποιία [24-05-2011]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [25-05-2011]Αρχείο
Προαγωγή Πρώτου Λειτουργού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [26-05-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία, Δομικά και την Ξυλουργική/Επιπλοποιία [01-06-2011]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [02-06-2011]Αρχείο
Αναπληρωματικός Διορισμός και Τοποθέτηση Πρώτου Λειτουργού στη Δημοτική Εκπαίδευση [10-06-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Εκπαιδευτών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες [15-06-2011]Μέση Τεχνική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [15-06-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική [15-06-2011]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις ΒΔΑ΄και ΒΔ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [17-06-2011]Αρχείο
Ειδικοί Κατάλογοι Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες για τις Ειδικότητες (i) Ειδικής Γυμναστικής και (ii) Φυσικής Αγωγής [20-06-2011]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ και ΒΔ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [21-06-2011]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθοί Διευθυντές Α΄ και Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-06-2011]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [24-06-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη ΣΕΑ [24-06-2011]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [12-07-2011]Αρχείο
Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [12-07-2011]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [15-07-2011]Μέση Γενική
Παράταση στην υποβολή ενστάσεων για τις Μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [15-07-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [12-06-2011]Δημοτική
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [30-06-2011]Δημοτική
Ανακοίνωση σε σχέση με τους Ειδικούς Καταλόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες [24-06-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές Βοηθοί Διευθυντές Α΄και Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-06-2011]Μέση Τεχνική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική [23-06-2011]Μέση Γενική
Προαγωγές Εκπαιδευτών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες [22-06-2011]Μέση Τεχνική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβ. και Επαγγ.Αγωγή [21-06-2011]Μέση Γενική
Ειδικοί Κατάλογοι Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες για (i) Ειδ. Γυμναστικής και (ii) Φυσικής [20-06-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Διόρθωση σε σχέση με τον Αναθεωρημένο Ειδικό Κατάλογο Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες [17-06-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις ΒΔΑ΄και ΒΔ Σχολείων Τεχνικής και ΒΔ Σχολείων Γενικής [17-06-2011]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής - Διορθωτική - [08-06-2011]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [06-06-2011]Μέση Γενική
Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων [03-06-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές ΒΔ Μέσης Τεχνικής για τη Μηχανολογία, Δομικά και την Ξυλουργική/Επιπλοποιία [01-06-2011]Μέση Τεχνική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [31-05-2011]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [27-05-2011]Μέση Γενική
Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Μέση [25-05-2011]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Τεχνικής Εκπαίδευσης για Μηχανολογία, Δομικά και Ξυλουργική/Επιπλοποιία [24-05-2011]Μέση Τεχνική
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [23-05-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [23-05-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-05-2011]Μέση Γενική
Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [19-05-2011]Μέση Γενική
Αιτήσεις για Αντικαταστάσεις [19-05-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ηλεκτρολογία [19-05-2011]Μέση Τεχνική
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [18-05-2011]Μέση Γενική
Προαγωγές Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [18-05-2011]Μέση Γενική
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [16-05-2011]Δημοτική
Συνεντεύξεις Βοηθοί Διευθυντές για τα Εμπορικά/Οικονομικά και τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία [12-05-2011]Μέση Γενική
Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στο Ριζοκάρπασο [04-05-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές ΒΔ Μέσης Γενικής για την Τέχνη, Γεωγραφία, Οικ. Οικονομία, Σχ.&Τεχν. Γαλλικά [02-05-2011]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Ειδικών Μαθημάτων ΔΕ (Φυσική Αγωγή) [19-07-2011]Δημοτική
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Αγγλικά [20-07-2011]Μέση Γενική
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [21-07-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Μεταθέσεις και Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης [21-07-2011]Προδημοτική
Μόνιμοι Διορισμοί με Δοκιμασία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης [22-07-2011]Μέση Γενική
Διόρθωση Ανακοίνωσης 21-07-2011 [22-07-2011]Δημοτική
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης[22-07-2011]Μέση Τεχνική
Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμοί με Δοκιμασία Δημοτικής Εκπαίδευσης [21-07-2011]Δημοτική
Προαγωγή Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη Φυσική Αγωγή [01-08-2011]Μέση Γενική
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας σε Ιδιωτικά και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία [04-08-2011]Προδημοτική
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φιλολογικά [04-08-2011]Μέση Γενική
Ανάκληση Προκήρυξης για Πλήρωση 2 Θέσεων Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων [05-08-2011]Δημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [11-08-2011]Δημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [11-08-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [11-08-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-08-2011]Μέση Τεχνική
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία - ΠΛΕ Μέσης Γενικής[19-08-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμοί Ειδικής Εκπαίδευσης [25-08-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Συνεντεύξεις Προϊσταμένου Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [26-08-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Αγγλικά [29-08-2011]Μέση Γενική
Προαγωγή Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φιλολογικά [30-08-2011]Μέση Γενική
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [30-08-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [31-08-2011]Προδημοτική
Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στην Προδημοτική Εκπαίδευση [31-08-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [01-09-2011]Δημοτική
Έκτακτες Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [02-09-2011]Προδημοτική
Έκτακτες Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [02-09-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Προαγωγή Προϊστάμενου Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [06-09-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [09-09-2011]Δημοτική
Διορισμοί Καθηγητών Φιλολογικών για τα αλλόγλωσσα[09-09-2011]Μέση Γενική
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [09-09-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [13-09-2011]Δημοτική
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [15-09-2011]Δημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [15-09-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [16-09-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [16-09-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [16-09-2011]Δημοτική
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [20-09-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις και Διορισμός Ειδικής Εκπαίδευσης [20-09-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Μεταθέσεις και Διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης [20-09-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [21-09-2011]Μέση Τεχνική
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-09-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [22-09-2011]Δημοτική
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [23-09-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [23-09-2011]Προδημοτική
Μεταθέσεις και Διορισμός Ειδικής Εκπαίδευσης [23-09-2011]Ειδική Εκπαίδευση
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [26-09-2011]Μέση Γενική
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [26-09-2011]Μέση Γενική
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [13-10-2011]Δημοτική
Διορισμοί με Δοκιμασία Δημοτικής Εκπαίδευσης [21-10-2011]Δημοτική
Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [24-10-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [31-10-2011]Δημοτική
Ενδιαφέρει υποψήφιους αντικαταστάτες και τους διευθυντές των σχολείων [02-11-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Συνέντευξη Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Τεχνική Εκπαίδευση [03-11-2011]Μέση Τεχνική
Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [04-11-2011]Δημοτική
Προαγωγή Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Τεχνική Εκπαίδευση [10-11-2011]Μέση Τεχνική
Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [22-11-2011]Μέση Γενική
Σχόλια ΕΕΥ επί της Πρότασης Ν.Τορναρίτη,Βουλευτή ΔΗΣΥ,για αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών [23-11-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [07-12-2011]Δημοτική
Αλλαγή υπολογισμού Μονάδων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής και Τεχνικής [08-12-2011]Μέση Γενική
Προαγωγή Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [12-12-2011]Μέση Γενική
Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2012-2013 [13-12-2011]Γενικές Ανακοινώσεις
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [30-12-2011]Μέση Γενική