Αρχείο Ανακοινώσεων [2010]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Συνεντεύξεις Πρώτου Εκπαιδευτή στην Κλίμακα Α11 [12-01-2010]Αρχείο
Προαγωγές Πρώτου Εκπαιδευτή στην Κλίμακα Α11 [20-01-2010]Αρχείο
Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης [03-02-2010]Αρχείο
Διόρθωση Προαγωγών Πρώτου Εκπαιδευτή στην Κλίμακα Α11 [03-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης - Διόρθωση[09-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) Μηχανολογία [16-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) Ηλεκτρολογία [18-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [19-02-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [19-02-2010]Αρχείο
Προαγωγές Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων ΔΕ [25-02-2010]Αρχείο
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 [26-02-2010]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [26-02-2010]Αρχείο
Προαγωγές Επιθεωτητή Α΄ Τεχνικής Εκπαίδευσης [01-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [01-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Νέα Ανακοίνωση [04-03-2010]Αρχείο
Εφαρμογή του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2009 στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [08-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [09-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) Ξενοδοχειακά [16-03-2010]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις B. Δ/ντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [17-03-2010]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [17-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄και Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [17-03-2010]Αρχείο
Προαγωγές Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [19-03-2010]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [19-03-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Τεχνική Εκπαίδευση) για τα Ξενοδοχειακά [23-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) για τη Ξυλουργική/Επιπλοποιΐα [23-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [23-03-2010]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [24-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή [26-03-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄- Χημεία, Πληροφορική/Επιστ.Η.Υ., Βοηθού Διευθυντή-Χημεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [29-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄και Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [29-03-2010]Αρχείο
Προκήρυξη δύο θέσεων Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) [30-03-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Τεχνική Εκπαίδευση για την Ξυλουργική/Επιπλοποιΐα) [31-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική [31-03-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [09-04-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή [12-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄- Τέχνη, Οικ. Οικονομία, Μουσική και Βοηθού Διευθυντή - Οικιακή Οικονομία, Μουσική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [13-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [13-04-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης - Νέα Ανακοίνωση [13-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄- Θρησκευτικά, Εμπορικά/Οικονομικά, Σχεδιασμό και Τεχνολογία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [14-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [15-04-2010]Αρχείο
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου [15-04-2010]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [15-04-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Μαθηματικά [15-04-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [16-04-2010]Αρχείο
Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση [19-04-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄και Βοηθού Διευθυντή για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [19-04-2010]Αρχείο
Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στο Ριζοκάρπασο [26-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [28-04-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [29-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄και Βοηθού Διευθυντή για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [29-04-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Μαθηματικά [29-04-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [30-04-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη [10-05-2010]Αρχείο
Συνέντευξη Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Τεχνική Εκπαίδευση [11-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [11-05-2010]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α· Μέση Γενική Εκπαίδευση για τα Γαλλικά [11-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διεθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία, Σχεδιασμό&Τεχνολογία [11-05-2010]Αρχείο
Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [12-05-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [14-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [14-05-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [17-05-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [17-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά [17-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική, Εμπορικά και Γαλλικά [18-05-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [18-05-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά [19-05-2010]Αρχείο
Προαγωγή Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Τεχνική Εκπαίδευση [19-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά - Νέα Ανακοίνωση [19-05-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [20-05-2010]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [20-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [20-05-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία, Σχεδιασμός και Τεχνολογία [20-05-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [21-05-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [25-05-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄για τα Μαθηματικά και Βοηθού Διευθυντή για τη Φυσική [27-05-2010]Αρχείο
Πρόγραμμα για συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά [27-05-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή για τα Εμπορικά/Οικονομικά και για τα Γαλλικά [31-05-2010]Αρχείο
Προαγωγή Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [01-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄για Φυσική, Φυσιογνωστικά/Βιολογία, Γαλλικά και Βοηθού Διευθυτή για Αγγλικά Μέσης Γενικής Εκπαίδεησης [01-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄για Φυσική, Φυσιογνωστικά/Βιολογία, Γαλλικά και ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Αγγλικά - ΔΙΟΡΘΩΣΗ [02-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ [03-06-2010]Αρχείο
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων [04-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ για Γραφικές Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα, Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων, Δομικά και Ηλεκτρολογία [07-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [07-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [09-06-2010]Αρχείο
Προκήρυξη δύο θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τα Ξενοδοχειακά [10-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά [10-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά [10-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή A΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική, Φυσιογνωστικά και Γαλλικά [11-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [11-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φιλολογικά [14-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄- Γραφικές Τέχνες/Διακοσμητική/Αργυροχοΐα-Χρυσοχοΐα, Μηχανολογία/Μηχ. Αυτοκινήτων, Δομικά και Ηλεκτρολογία [15-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [16-06-2010]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄(Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φιλολογικά [16-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά [17-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [18-06-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά [22-06-2010]Αρχείο
Προκήρυξη μίας θέσης Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [23-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή [23-06-2010]Αρχείο
Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων [25-06-2010]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά [25-06-2010]Αρχείο
Αιτήσεις για Αντικαταστάσεις [28-06-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [30-06-2010]Αρχείο
Διόρθωση σχετικά με τον Πίνακα Διοριστέων Νηπιαγωγών [30-06-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [01-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [07-07-2010]Αρχείο
Ειδικοί Κατάλογοι Διοριστέων Εκπαιδευτικών για άτομα με αναπηρίες [07-07-2010]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [07-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Μόνιμοι Διορισμοί με δοκιμασία Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [08-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις, Μόνιμοι Διορισμοί και Διορισμοί με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [13-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [13-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις, Μόνιμοι Διορισμοί και Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [15-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [15-07-2010]Αρχείο
Συνεντεύξεις Τεχνικής Εκπαίδευσης ΒΔΑ΄Ξενοδοχειακά, Ανώτερου Εκπαιδευτή Κλ.Α10, Εκπαιδευτή Κλ.Α10 και Εκπαιδευτή Κλ.Α8-Α9 [19-07-2010]Αρχείο
Προαγωγές Τεχνικής Εκπαίδευσης ΒΔΑ΄ Ξενοδοχειακά, Ανώτερου Εκπαιδευτή Κλ.Α10, Εκπαιδευτή Κλ.Α10 και Εκπαιδευτή Κλ.Α8-Α9 [23-07-2010]Αρχείο
Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για αντικαταστάσεις [26-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [28-07-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [03-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [03-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις, Mόνιμοι Διορισμοί και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [03-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [10-08-2010]Αρχείο
Αναθεωρημένοι Ειδικοί Κατάλογοι Διοριστέων Εκπαιδευτικών για άτομα με αναπηρίες [23-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [30-08-2010]Αρχείο
Έκτακτοι διορισμοί Φιλολόγων για ένταξη αλλόγλωσσων μαθητών [30-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [30-08-2010]Αρχείο
Γραπτή Αίτηση για Αντικατάσταση [31-08-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης [01-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [01-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [02-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [09-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [10-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [10-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις - Επί Δοκιμασία διορισμοί και διορισμοί με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [10-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [15-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και διορισμός με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [17-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [17-09-2010]Αρχείο
Διορισμός με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [17-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [17-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [17-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμός με Σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης [20-09-2010]Αρχείο
Ηλεκτρονική Δήλωση Τερματισμού Αντικατάστασης [20-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί για ένταξη αλλόγλωσσων μαθητών [21-09-2010]Αρχείο
Έκτακτοι Διορισμοί και Μεταθέσεις μετά την έναρξη των μαθημάτων [23-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης [23-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [24-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [28-09-2010]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [30-09-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-09-2010]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [30-09-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [21-10-2010]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επιμόφρωσης για υποψήφιους καθηγητές Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα [01-11-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Επιθεωρητή Α΄ στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [9-11-2010]Αρχείο
Χαιρετισμός Προέδρου και Μελών Επιτροπής ΕΕΥ [22-11-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [02-12-2010]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για διορισμό σε θέση Αντικαταστάτη [08-12-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-12-2010]Αρχείο
Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2011-2012 [10-12-2010]Αρχείο
Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Δημοτικής Εκπαίδευσης [13-12-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [16-12-2010]Αρχείο
Λειτουργία Λυκείου περιοχή Κολοσσίου [21-12-2010]Αρχείο
Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-12-2010]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [30-12-2010]Αρχείο