Αρχείο Ανακοινώσεων [2008]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Προκήρυξη της Κενής Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [03-01-2008]Αρχείο
Τοποθέτηση, Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [04-01-2008]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [04-01-2008]Αρχείο
Έκτακτος Διορισμός Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [17-01-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Τέχνης, Οικιακής και Μαθηματικών [21-01-2008]Αρχείο
Υποβολή Διαφόρων Αιτημάτων, Προσόντων ή Άλλων Προσωπικών Στοιχείων στο Γραφείο της ΕΕΥ [24-01-2008]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-1-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [11-02-2008]Αρχείο
Εξετάσεις για διπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας [19-02-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-02-2008]Αρχείο
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 [29-02-2008]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [03-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [04-03-2008]Αρχείο
Ανακοίνωση - Παράταση για υποβολή αιτήσεων [05-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης [06-03-2008]Αρχείο
Προαγωγές ΠΛΕ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [11-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντή, ΒΔΑ΄ και ΒΔ Τεχνικής [12-03-2008]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ - Συνεντεύξεις Διευθυντή και ΒΔΑ΄ Τεχνικής [14-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄και ΒΔ Μέσης [17-03-2008]Αρχείο
Προαγωγή ΠΛΕ [18-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄Θρησκευτικά και Χημεία [18-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθ. Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-03-2008]Αρχείο
Προαγωγές Μέσης [24-03-2008]Αρχείο
Προαγωγές Τεχνικής [24-03-2008]Αρχείο
Προαγωγές Μέσης [27-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Μέσης [27-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Γαλλικά και Φυσική [27-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή κατά τις διακοπές του Πάσχα [28-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ και Εκπαιδευτών Α11 Τεχνικής [28-03-2008]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Μέσης [31-03-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [31-03-2008]Αρχείο
Αλλαγή ώρας συνεντεύξεων ΒΔΑ για το Σχεδ.Τεχνολογία [31-03-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει τους υποψήφιους για τη θέση ΒΔ Δημοτικής και Προδημοτικής [31-03-2008]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ - Συνεντεύξεις ΒΔ Πληροφορικής [03-04-2008]Αρχείο
Προαγωγή Επιθ. Γεν. Μαθημάτων ΔΕ [03-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης - Μαθηματικά [07-04-2008]Αρχείο
Προαγωγές Επιθεωρητή Α΄και ΒΔΑ Μέσης [08-04-2008]Αρχείο
Διορθωτική - Συνεντεύξεις Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-04-2008]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ - Συνεντεύξεις ΒΔΑ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας [08-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [10-04-2008]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [14-04-2008]Αρχείο
Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης [14-04-2008]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [14-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Φιλολογικών [15-04-2008]Αρχείο
Διόρθωση Προαγωγής Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων [15-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [16-04-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει υποψήφιους για Προαγωγή στη Μέση Γενική Εκπαίδευση [16-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ και ΒΔ Μέσης [17-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχεδιασμό και Τεχνολογία [18-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Φυσική [18-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Εμπορικά/Οικονομικά [18-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [18-04-2008]Αρχείο
Προαγωγή Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης [21-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Θρησκευτικά [22-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Χημεία [22-04-2008]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Μέσης [22-04-2008]Αρχείο
Προαγωγή Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης [22-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Θρησκευτικά [22-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Εμπορικά [22-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Χημεία [22-04-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Φυσική [24-04-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Μόνιμους Εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στο Ριζοκάρπασο [24-04-2008]Αρχείο
Προαγωγές Επιθεωρητή Α΄, Βοηθού Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Μέσης [05-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθού Δ/ντή Α΄ και Βοηθού Δ/ντή Μέσης [05-05-2008]Αρχείο
Αιτήσεις για Εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων [06-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης [06-05-2008]Αρχείο
Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση [06-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Εμπορικά - ΔΙΟΡΘΩΣΗ [06-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Χημεία - ΔΙΟΡΘΩΣΗ [06-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Χημεία - Διόρθωση [07-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ - Χημείας - Φυσικής και ΒΔ Θρησκευτικών [07-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Φυσικής [08-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Χημείας και Βοηθών Διευθυντών Α΄ Εμπορικά [09-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Φιλολογικά [13-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης [13-05-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για Υπηρεσία στο Ριζοκάρπασο [14-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Εμπορικών - Πληροφορικής [14-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Γαλλικών [16-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Φυσικής Αγωγής [16-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ και Εκπαιδευτών Α11 Τεχνικής Εκπαίδευσης [16-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Φιλολογικά [19-05-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [20-05-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [21-05-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [20-05-2008]Αρχείο
Πρόσκληση για Παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [22-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ - Φιλολογικά [23-05-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης [23-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών - Τέχνη [23-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών για τα Μαθηματικά [23-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών - Γαλλικά [23-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών για τη Φυσική Αγωγή [23-05-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [30-05-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-05-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Φιλολογικά [30-05-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Φυσικής Αγωγής - Διόρθωση [30-05-2008]Αρχείο
Δημοσίευση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων Εκπαιδευτικών [05-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ και Βοηθών Διευθυντών Φυσικής Αγωγής [05-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μαθηματικών [06-06-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Τέχνης [06-06-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Μουσική [06-06-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μουσικής [06-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ Γαλλικά και Βοηθών Διευθυντών Τέχνης [06-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Γαλλικών [09-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ Τέχνης και Μουσικής [10-06-2008]Αρχείο
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μουσικής [11-06-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ Ηλεκτρολογία [17-06-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Ηλεκτρολογία [17-06-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ και Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [23-06-2008]Αρχείο
Προαγωγή Επιθεωρητή Α΄ Ηλεκτρολογίας [23-06-2008]Αρχείο
Προαγωγή Βοηθού Διευθυντή Α΄ Ηλεκτρολογίας [23-06-2008]Αρχείο
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Σκοπούς Εγγραφής στους πίνακες διοριστέων Δασκάλων και Νηπιαγωγών [24-06-2008]Αρχείο
Εγγραφή των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου στους Πίνακες Διοριστέων Εκπαιδευτικών [25-06-2008]Αρχείο
Ανακοίνωση – Καταρτισμός Νέων Πινάκων Διοριστέων στην Ειδική Εκπαίδευση [26-06-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις, Μονιμοποιήσεις/Τοποθετήσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [27-06-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [03-07-2008]Αρχείο
Μόνιμοι Διορισμοί με Δοκιμασία στη Μέση Γενική Εκπαίδευση [03-07-2008]Αρχείο
Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις και Μόνιμοι Διορισμοί στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση [07-07-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-07-2008]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-07-2008]Αρχείο
Αποδεκτά Τεκμήρια για γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας [10-07-2008]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [22-07-2008]Αρχείο
Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [22-07-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [22-07-2008]Αρχείο
Ανάρτηση Νέων Πινάκων Διοριστέων στην Ειδική Εκπαίδευση [31-07-2008]Αρχείο
Αίτηση για Διορισμό με Σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση [01-08-2008]Αρχείο
Αιτήσεις για Αντικαταστάσεις [06-08-2008]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Διευθυντή Μέσης Γενικής [07-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης [12-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [14-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [14-08-2008]Αρχείο
Πίνακες διοριστέων Ειδικού Εκπαιδευτικού [19-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εποπτικού Προσωπικού [20-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [20-08-2008]Αρχείο
Πίνακες Διοριστέων Ειδικού Εκπαιδευτικού [21-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [26-08-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [26-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [26-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [27-08-2008]Αρχείο
Mεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [29-08-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [03-09-2008]Αρχείο
Ανάρτηση των Αναθεωρημένων Πίνακων Διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών [04-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [04-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [05-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης[06-09-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [09-09-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης [11-09-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [11-09-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [12-09-2008]Αρχείο
Mεταθέσεις και Διορισμούς με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [12-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διοριοσμοί με Σύμβαση (Προδημοτικής Εκπαίδευσης) [15-09-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [15-09-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [15-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [16-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [17-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) [17-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [18-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμό με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) [19-09-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [22-09-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης - Διόρθωση [23-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [24-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [24-09-2008]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [25-09-2008]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [26-09-2008]Αρχείο
Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διεθέσιμες κενές θέσεις Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης [26-09-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [30-09-2008]Αρχείο
Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη στην ειδική εκπαίδευση [30-09-2008]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [03-10-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [08-10-2008]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-10-2008]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [10-10-2008]Αρχείο
Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [31-10-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Διευθυντή Παιδαγωγικού [31-10-2008]Αρχείο
Έκτακτος Διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [04-11-2008]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [5-11-2008]Αρχείο
Έκτακτος Διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [06-11-2008]Αρχείο
Έκδοση Βεβαιώσεων Εγγραφής στον Πίνακα Διοριστέων και Πιστοποιητικών Αναγνωρισμένης Προϋπηρεσίας [11-11-2008]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για Διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [11-11-2008]Αρχείο
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ [19-11-2008]Αρχείο
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ [20-11-2008]Αρχείο
Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στον Π.Δ. Καθ. Ιταλικών - Πτυχία Ιταλίας [21-11-2008]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) [24-11-2008]Αρχείο
Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [02-12-2008]Αρχείο
Προαγωγές Επιθεωρητή Α΄ Μέσης [04-12-2008]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-12-2008]Αρχείο
Διορισμούς με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής [05-12-2008]Αρχείο
Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2009-2010 [8-12-2008]Αρχείο
Έκτακτη Μετάθεση και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-12-2008]Αρχείο