Αρχείο Ανακοινώσεων [2007]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [05-01-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση: Επιστολές και τηλεφωνήματα που δέχεται το Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας [09-01-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [15-01-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή [17-01-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση - Παράταση για υποβολή αιτήσεων [18-01-2007]Αρχείο
Διορισμός με Σύμβαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Δημοτικής [18-01-2007]Αρχείο
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τον θάνατο του Υπουργού Παιδείας [18-01-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία-[25-01-2007]Αρχείο
Δημοσιογραφική Διάσκεψη-[31-01-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [31-01-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης [31-01-2007]Αρχείο
Μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [02-02-2007]Αρχείο
Διορισμός με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [07-02-2007]Αρχείο
Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [08-02-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-02-2007]Αρχείο
Έκτακτη Μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [12-02-2007]Αρχείο
Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [15-02-2007]Αρχείο
Εξετάσεις Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας [15-02-2007]Αρχείο
Έκτακτη Μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [16-02-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-02-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [27-02-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [27-02-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-02-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση - Ανάρτηση Πίνακα Διοριστέων [28-02-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [01-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [05-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [05-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [08-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [13-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-03-2007]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [15-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [16-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [21-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [21-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-03-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση που ενδιαφέρει τους αιτητές/υποψήφιους για προαγωγή [23-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [27-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [30-03-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία-[30-03-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-04-2007]Αρχείο
Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-04-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-04-2007]Αρχείο
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [05-04-2007]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν/παρακολουθούν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτησης [11-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [12-04-2007]Αρχείο
Πρόσκληση για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης [13-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [16-04-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [18-04-2007]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης για Προαγωγή στη Θέση Προϊσταμένου τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον Τομέα της Επιμόρφωσης [19-04-2007]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εργαστούν με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική,Προδημοτική,Ειδ. Εκπαίδευση) [20-4-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-04-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [24-04-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [24-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Επιθεωρητής Γεν. Μαθημάτων [24-04-2007]Αρχείο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΔΑ΄ΣΕΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ [27-04-2007]Αρχείο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΔ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [27-04-2007]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΔ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [30-04-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για ΒΔ Δημοτικής [03-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για ΒΔ Μέσης και Τεχνικής [03-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές Προδημοτικής - Δημοτικής - Μέσης [04-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ Μέσης [04-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Τεχνική Εκπαίδευση [04-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για ΒΔ Δημοτικής [10-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για ΒΔ Τέχνης [14-05-2007]Αρχείο
Συμπληρωματική Ανακοίνωση πρόσκλησης παρακολούθησης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης [14-05-2007]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Συνεντεύξεις με υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [13-04-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση που αφορά αδιόριστους εκπαιδευτικούς εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων [26-02-2007]Αρχείο
Αριθμός Τηλεομοιότυπου ΕΕΥ [16-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Μουσική και Φιλολογικά [16-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Φυσικής [18-05-2007]Αρχείο
Αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς φοίτησης [18-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές Μέσης και Τεχνικής [18-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Ηλεκτρολογία και Τέχνη [21-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Ηλεκτρολογία [21-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Δημοτικής [22-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ και Α11 Οικιακής Οικονομίας [22-05-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [22-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Αγγλικά [24-05-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [25-05-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [25-05-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [25-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Φυσικής [25-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές Εποπτικού Προσωπικού [25-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές Οικιακής Οικονομίας Α11 και ΒΔ [29-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄ Ηλεκτρολογίας [29-05-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [30-05-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Φιλολογικά [31-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές Εκπαιδευτή Α11 [31-05-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Αγγλικών [01-06-2007]Αρχείο
Αναγνώριση Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ για εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων [01-06-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση [01-06-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Φιλολογικά [13-06-2007]Αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [14-06-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Α΄ Φιλολογικών [15-06-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔΑ και ΒΔ Μουσικής [18-06-2007]Αρχείο
Νέα Ανακοίνωση - ΒΔ Φιλολογικά Συνεντεύξεις [19-06-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις ΒΔ Φυσικής Αγωγής [21-06-2007]Αρχείο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [22-06-2007]Αρχείο
Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [22-06-2007]Αρχείο
Εγγραφή των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στους Πίνακες Διοριστέων Εκπαιδευτικών [22-06-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔ Φιλολογικών [25-06-2007]Αρχείο
Προαγωγές ΒΔΑ΄και ΒΔ Μουσικής και ΒΔ Φυσικής Αγωγής [28-06-2007]Αρχείο
Μόνιμοι Διορισμοί με Δοκιμασία Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [29-06-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [02-07-2007]Αρχείο
Διορισμοί με σύμβαση εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης [09-07-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις, τοποθετήσεις και μόνιμοι με δοκιμασίαδιορισμοί εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης [09-07-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Μόνιμοι Διορισμοί με Δοκιμασία Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [10-07-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [12-07-2007]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [12-07-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [16-07-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης [18-07-2007]Αρχείο
Διορισμοί με σύμβαση εκπαιδευτικών λειτουργών ειδικής εκπαίδευσης [18-07-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση - Διευκρίνιση για διορισμούς με σύμβαση [26-07-2007]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [02-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [06-08-2007]Αρχείο
Αιτήσεις για Αντικαταστάσεις [07-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [07-08-2007]Αρχείο
Mεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [08-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Πρώτων Λειτουργών και Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης [09-08-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση [10-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις - Διορισμοί Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [23-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις - Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [23-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [29-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [30-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-08-2007]Αρχείο
Αντικαταστάσεις [30-08-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [31-08-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση [04-09-2007]Αρχείο
Πτυχιούχοι Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ρεθύμνου Κρήτης [05-09-2007]Αρχείο
Αναγνώριση Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ για εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων [05-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [07-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [07-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [07-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [10-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις, Τροποποίηση Διορισμών και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [11-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [11-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [14-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [14-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [17-09-2007]Αρχείο
΄Εκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμός με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών [17-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [17-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [19-09-2007]Αρχείο
Διορισμός με Σύμβαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [19-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [21-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [25-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [25-09-2007]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [28-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [28-09-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής [02-10-2007]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [02-10-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [03-10-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [03-10-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [05-10-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [10-10-2007]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας στα καθοριζόμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα [12-10-2007]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [24-10-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [31-10-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις και Έκτακτο Διορισμό Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [07-11-2007]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [8-11-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-11-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση [16-11-2007]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Δημοτικής [20-11-2007]Αρχείο
Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [28-11-2007]Αρχείο
Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2008-2009 [04-12-2007]Αρχείο
Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [06-12-2007]Αρχείο
Πρόσκληση για Παρακολούθηση της Ειδικής Σειράς Μαθημάτων για Υποψήφιους Καθηγητές Τεχνολογίας (Χωρίς Μαθήματα) [07-12-2007]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Αγγλικά-Βιολογία-Χημεία) [11-12-2007]Αρχείο
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Πενταετούς Φοίτησης [11-12-2007]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Διευθυντές Μέσης [12-12-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση - Δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης - Ριζοκάρπασο [20-12-2007]Αρχείο
Προαγωγές Διευθυντή Μέσης [20-12-2007]Αρχείο
Ανακοίνωση [21-12-2007]Αρχείο