Αρχείο Ανακοινώσεων [2006]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Διορισμός με Σύμβαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [3-1-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [3-1-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις- Διορισμός με Σύμβαση Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης [3-1-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [19-1-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή [27-01-2006]Αρχείο
Προαγωγή στη Θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [1-2-2006]Αρχείο
Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [24-2-2006]Αρχείο
Έντυπο εξετάσεων για διαπίστωση κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [24-2-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-2-2006]Αρχείο
Ανακοίνωση για Πίνακα Διοριστέων [28-2-2006]Αρχείο
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η [3-3-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημοσία Εκπαιδευτική Υπηρεσία [10-3-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρέσία [13-3-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Θέση Διευθυντή Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [14-3-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [15-3-2006]Αρχείο
Ανακοίνωση για υπηρεσια στο Ριζοκάρπασο [15-3-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης για Προαγωγή στη Θέση Β.Δ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γερμανικά [16-03-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [16-3-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ( Μέση Εκπαίδευση ) [21-3-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ( Δημοτική Εκπαίδευση) [21-3-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιες για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-3-2006]Αρχείο
Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ΠΠΚ) [22-3-2006]Αρχείο
Ανακοίνωση που αφορά το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ΠΠΚ) [28-3-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-3-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Εκπαίδευση) [05-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία [07-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία [11-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [12-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [17-04-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (ΠΛΕ) [18-04-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [18-4-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [19-4-2006]Αρχείο
Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εργαστούν με σύμβαση στη δημοτική εκπαίδευση [20-04-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-04-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [03-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [04-05-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-05-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [10-05-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων για Προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή Α’ [11-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [12-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Δημόσια Εκπ. Υπηρεσία_Δημοτική Εκπαίδευση [12-05-2006]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή [15-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [17-05-2006]Αρχείο
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η [22-05-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-05-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-05-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [24-05-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [24-05-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [24-05-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης [24-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-05-2006]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [30-05-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψήφιους για Προαγωγή στη Θέση ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-05-2006]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [01-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [05-06-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [09-06-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Επιθεωρητής Φυσικής Αγωγής [09-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτιή Υπηρεσία [14-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-06-2006]Αρχείο
Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων Εκπαιδευτικών [16-6-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Εποπτικό Προσωπικό [16-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [16-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-06-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-06-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [23-06-2006]Αρχείο
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή [27-06-2006]Αρχείο
Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [27-06-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [27-06-2006]Αρχείο
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [27-06-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-06-2006]Αρχείο
Ανακοίνωση - Συνεντεύξεις [29-06-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [30-06-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [7-7-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [10-07-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [13-07-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-07-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [17-07-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [19-7-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης [19-7-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [19-7-2006]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης [19-7-2006]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [19-7-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-7-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-7-2006]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-7-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [28-7-2006]Αρχείο
Τοποθετήσεις και Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [31-7-2006]Αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [01-08-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [01-08-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [03-08-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [08-08-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [08-08-2006]Αρχείο
Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση Αντικαταστάτη [9-8-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [10-8-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [10-08-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [10-08-2006]Αρχείο
Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης [11-8-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Εκπ. Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπ. [11-08-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης [18-08-2006]Αρχείο
Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [21-8-2006]Αρχείο
Μετάθεση και Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [29-08-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Πρώτων Λειτουργών και Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης [30-8-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης [30-08-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [31-8-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Προδημοτιής Εκπαίδευσης [31-08-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [01-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης [04-09-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [06-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης [06-09-2006]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [07-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης[07-09-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων για Προαγωγή στη Θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης [7-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση - Ειδική Εκπαίδευση [11-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση - Προδημοτική Εκπαίδευση [11-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μετθέσεις - Διορισμοί με Σύμβαση - Δημοτική Εκπαίδευση [11-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις - Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης [12-09-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [13-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης [13-09-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης για Προαγωγή για την Οικιακή Οικονομία [14-09-2006]Αρχείο
Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [14-09-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης [15-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Τεχνικής Εκπαίδευσης [15-09-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [19-09-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [19-09-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [20-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμός με Σύμβαση - Προδημοτική Εκπαίδευση [22-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [22-09-2006]Αρχείο
Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [22-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Εκπαίδευσης [22-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις, Διορισμοί με Σύμβαση και Έκτακτοι Διορισμοί Τεχνικής Εκπαίδευσης [22-09-2006]Αρχείο
Διορθωτικές Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [25-09-2006]Αρχείο
Ανακοίνωση - Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας [26-09-2006]Αρχείο
Διορθωτικές Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [26-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [28-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [28-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [29-09-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης [29-09-2006]Αρχείο
Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [2-10-2006]Αρχείο
Έκτακτες Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [02-10-2006]Αρχείο
Μεταθέσεις και Έκτακτοι Διορισμοί Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [09-10-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [12-10-2006]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [17-10-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης για Προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή Α΄ [19-10-2006]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-10-2006]Αρχείο
Εγκύκλιος Σχετική με τις Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού (2007-2008) [08-11-2006]Αρχείο
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [30-11-2006]Αρχείο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ [07-12-2006]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [14-12-2006]Αρχείο