Αρχείο Ανακοινώσεων [2005]

 ΤίτλοςΚατηγορία
Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση επιθεωρητή Μέσης [24-11-2005]Αρχείο
Συνεντεύξεις Προαγωγής στη θέση Β.Δ. Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης [25-11-2005]Αρχείο
Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία - Διόρθωση [28-11-2005]Αρχείο
Προκήρυξη Κενής Θέσης Προαγωγής στη Θέση Διευθυντή Σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης [01-12-2005]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [2-12-2005]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Επιθεωρητές [2-12-2005]Αρχείο
Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις και Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης [5-12-2005]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δήμοσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [8-12-2005]Αρχείο
Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [9-12-2005]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [15-12-2005]Αρχείο
Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [20-12-2005]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [22-12-2005]Αρχείο
Προκήρυξη Κενών Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία [29-12-2005]Αρχείο