Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 ΤίτλοςΚατηγορία
Έκτακτες Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [21-03-2017]Ειδική Εκπαίδευση
Προαγωγές ΒΔ Σχ. ΜΤΕ-Σχεδίαση-Κατασκευή Ενδυμάτων, Γραφικές Τέχνες, Μηχανολογία/Μηχ.Αυτοκινήτων, Ξενοδοχειακά & Ηλεκτρολογία [20-03-2017]Μέση Τεχνική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία και τη Μουσική [17-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης [15-03-2017]Μέση Τεχνική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά, τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή και τα Θρησκευτικά [14-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία και τη Μουσική [13-03-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [10-03-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά [08-03-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά [07-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή και τα Θρησκευτικά [07-03-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευσης [07-03-2017]Ειδική Εκπαίδευση
Κατάλογοι Μονάδων Μετάθεσης Μόνιμων Εκπαιδευτικών [06-03-2017]Γενικές Ανακοινώσεις
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Αγγλικά [06-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Φιλολογικά [03-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [03-03-2017]Ειδική Εκπαίδευση
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Μαθηματικά [03-03-2017]Μέση Γενική
Κατάρτιση Καταλόγων Μονάδων Μετάθεσης Μονίμων (6.3.2017) [02-03-2017]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία και τη Φυσική Αγωγή [01-03-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Διευθυντών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης [01-03-2017]Ειδική Εκπαίδευση
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Γαλλικά [01-03-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία, την Οικιακή Οικονομία, τα Εμπορικά/Οικονομικά και τη Φυσική[28-02-2017]Μέση Γενική
Πίνακες Διοριστέων [24-02-2017]Γενικές Ανακοινώσεις
Προαγωγές ΒΔ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [24-02-2017]Μέση Γενική
Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης [24-02-2017]Δημοτική
Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [23-02-2017]Δημοτική
Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης [22-02-2017]Δημοτική
Προαγωγές Διευθυντή και ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τα Ξενοδοχειακά και την Ηλεκτρολογία [22-02-2017]Μέση Τεχνική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τα Εμπορικά-Οικονομικά, Φυσική, Σχεδιασμό και Τεχνολογία και Φυσική Αγωγή [22-02-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά, τα Αγγλικά και ΒΔ Σχολείων ΜΓΕ για την Τέχνη [21-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τη Χημεία και την Οικιακή Οικονομία [20-02-2017] Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία και το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία και τα Εμπορικά/Οικονομικά [17-02-2017 Μέση Γενική
Προαγωγή Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [17-02-2017]Δημοτική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [17-02-2017] Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή, Φυσική και τα Θρησκευτικά [16-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης [15-02-2017]Δημοτική
Προαγωγή Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση [15-02-2017]Ανώτερη-Ανώτατη
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά/Βιολογία και την Οικιακή Οικονομία [15-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔ Σχ. ΜΓΕ για τη Τέχνη [14-02-2017]Μέση Γενική
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [14-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Διευθυντή Σχ. ΜΤΕ και ΒΔΑ΄ Σχ. ΜΤΕ για τα Ξενοδοχειακά και την Ηλεκτρολογία [10-02-2017]Μέση Τεχνική
Προαγωγές Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης [10-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ Σχ. ΜΓΕ για τα Αγγλικά [10-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ Σχ. ΜΓΕ για τα Γαλλικά [09-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ Σχ. ΜΓΕ για τα Εμπορικά/Οικονομικά [08-02-2017]Μέση Γενική
Διοργάνωση γραπτών εξετάσεων για διαπίστωση της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας [08-02-2017]Γενικές Ανακοινώσεις
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης [08-02-2017]Δημοτική
Διορθωτική -Συνεντεύξεις ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά [07-02-2017]Μέση Γενική
Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού [07-02-2017]Προδημοτική
Έκτακτες Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [07-02-2017]Ειδική Εκπαίδευση
Προαγωγή Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση [07-02-2017]Προδημοτική
Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [07-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Σχ. ΜΓΕ για τη Φυσική Αγωγή, τα Θρησκευτικά, τη Φυσική, τη Χημεία και το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία [06-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ΄ Σχ. ΜΓΕ για τα Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά/Βιολογία και την Οικιακή Οικονομία [03-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ΒΔΑ' Σχ. ΜΓΕ για τα Φιλολογικά [01-02-2017]Μέση Γενική
Συνεντεύξεις Επιθεωρητών Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση [01-02-2017]Προδημοτική
Συνεντεύξεις ΒΔΑ Σχ. ΜΓΕ για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. [31-01-2017]Μέση Γενική
Αλλαγή Ημερομηνίας για τις Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση [26-01-20107]Ανώτερη-Ανώτατη
Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση [24-01-2017]Ανώτερη-Ανώτατη
Ανακοίνωση προς αιτητές/υποψήφιους για τους πίνακες διοριστέων/διορισίμων [12-01-2017]Γενικές Ανακοινώσεις
Έκτακτες Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης [03-01-2017]Ειδική Εκπαίδευση

Αρχείο ανακοινώσεων

Αρχείο Ανακοινώσεων [2016]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2015]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2014]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2013]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2012]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2011]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2010]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2009]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2008]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2007]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2006]

Αρχείο Ανακοινώσεων [2005]