Ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες - Ιούνιος 2019