Συχνές ερωτήσεις σχετικές με τους Πίνακες Διορισίμων

1. Ποιο έντυπο πρέπει να συμπληρώσω για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
2. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διορισίμων;
3. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
5. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
6. Ποια είναι τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
7. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων; Υπάρχει κάποια προθεσμία;
8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων;
9. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διορισίμων;
10. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διορισίμων του Μαρτίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;
11. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;
12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα;
13. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας;

1. Ποιο έντυπο πρέπει να συμπληρώσω για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων (Έντυπο ΕΕΥ01Β-Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων). Σε περίπτωση που για την ειδικότητα που θέλετε να εγγραφείτε στον πίνακα διορισίμων, το όνομά σας ήδη συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο πίνακα διοριστέων, πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στον πίνακα διορισίμων (Έντυπο ΕΕΥ01Γ-Εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής στον Π. Διορισίμων).

2. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διορισίμων;

Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας το έντυπο ΕΕΥ01Β ή ΕΕΥ01Γ μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Στη συνέχεια, όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, θα πρέπει να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς την εν λόγω διαδικασία, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων για τις ειδικότητες

(α) Δημοτική Εκπαίδευση

·         Δασκάλων

·         Νηπιαγωγών

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κωφών)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Τυφλών)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Λογοθεραπείας)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Φυσιοθεραπείας)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Εργοθεραπείας)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Μουσικοθεραπείας)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Εκπαιδευτικής Ακουολογίας)

·         Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικής Γυμναστικής)

 

(β) Μέση Γενική Εκπαίδευση

·         Καθηγητής (Θρησκευτικών)

·         Καθηγητής (Φιλολογικών)

·         Καθηγητής (Μαθηματικών)

·         Καθηγητής (Φυσικής)

·         Καθηγητής (Χημείας)

·         Καθηγητής (Βιολογίας)

·         Καθηγητής (Γεωλογίας)

·         Καθηγητής (Γεωγραφίας)

·         Καθηγητής (Γεωπονίας)

·         Καθηγητής (Αγγλικών)

·         Καθηγητής (Γαλλικών)

·         Καθηγητής (Γερμανικών)

·         Καθηγητής (Ιταλικών)

·         Καθηγητής (Ισπανικών)

·         Καθηγητής (Τουρκικών)

·         Καθηγητής (Ρωσικών)

·         Καθηγητής (Εμπορικών)

·         Καθηγητής (Οικονομικών)

·         Καθηγητής (Φυσικής Αγωγής)

·         Καθηγητής (Μουσικής)

·         Καθηγητής (Τέχνης)

·         Καθηγητής (Οικιακής Οικονομίας)

·         Καθηγητής (Ψυχολογίας)

·         Καθηγητής (Πληροφορικής)

·         Καθηγητής (Επιστήμης Η/Υ)

·         Καθηγητής (Συμβουλευτικής Αγωγής)

·         Καθηγητής (Τεχνολογίας)

·         Καθηγητής (Φωτογραφίας)

·         Καθηγητής (Θεατρολογίας)

 

(γ) Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

      Κλίμακες Α8-10-11

·         Εκπαιδευτής (Μηχανικής Η/Υ)

·         Εκπαιδευτής (Μηχανικής Αυτοκινήτων)

·         Εκπαιδευτής (Γραφικών Τεχνών)

·         Εκπαιδευτής (Διακοσμητικής)

·         Εκπαιδευτής (Ξυλουργικής)

·         Εκπαιδευτής (Επιπλοποιίας)

·         Εκπαιδευτής (Σχεδίασης Επίπλων)

·         Εκπαιδευτής (Αργυροχοΐας)

·         Εκπαιδευτής (Χρυσοχοΐας)

·         Εκπαιδευτής (Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων)

·         Εκπαιδευτής (Γεωπονίας Γενική)

·         Εκπαιδευτής (Γεωπονίας Φυτική παραγωγή)

·         Εκπαιδευτής (Γεωπονίας Ζωική παραγωγή)

·         Εκπαιδευτής (Γεωπονίας Ανθοκομία-Κηποτεχνία)

·         Εκπαιδευτής (Ξενοδοχειακών Γενικά)

·         Εκπαιδευτής (Ξενοδοχειακών Μαγειρική)

·         Εκπαιδευτής (Ξενοδοχειακών Τραπεζοκομία)

·         Εκπαιδευτής (Δομικών)

·         Εκπαιδευτής (Πολιτική Μηχανική – Κατασκευές)

·         Εκπαιδευτής (Αρχιτεκτονική)

·         Εκπαιδευτής (Ηλεκτρολογίας Γενική)

·         Εκπαιδευτής (Ηλεκτρολογίας Ρεύμα Υψηλής Έντασης)

·         Εκπαιδευτής (Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονική)

·         Εκπαιδευτής (Μηχανολογίας Γενική)

·         Εκπαιδευτής (Μηχανολογίας Θερμοδυναμική Ενέργεια)

·         Εκπαιδευτής (Μηχανική Παραγωγής)

Κλίμακες Α5-7

·         Εκπαιδευτής (Ξενοδοχειακών Γενικά)

·         Εκπαιδευτής (Ξενοδοχειακών Τραπεζοκομία)


4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτες της Δημοκρατίας, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Οι αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είτε ταχυδρομικώς είτε ιδιοχείρως στη διεύθυνση

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία – Κύπρος

6. Ποια είναι τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων καθορίζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης. Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση που σας ενδιαφέρει από την ιστοσελίδα επιλέγοντας από το μενού «Χρήσιμες Πληροφορίες» και στη συνέχεια «Σχέδια Υπηρεσίας».

7. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Για τον 1ο πίνακα διορισίμων που θα αναρτηθεί τον Μάρτιο 2018 έπρεπε να υποβληθεί αίτηση μέχρι τις 30.6.2017. Για τον πίνακα διορισίμων Μαρίου 2020, η ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λήγει στις 31.8.2019.

8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων;

Η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής:

(i) Γραπτή εξέταση μέχρι 50%

(32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)

(ii) Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8%

(Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)

(iii) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9%

(Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.

(iv) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20%

(2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)

(v) Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10%

(1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων)

(vi) Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3%

(1/8% για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης το 3%)

9. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διορισίμων;

Θα μπορείτε να δείτε τους πίνακες διορισίμων επιλέγοντας από το μενού «Κατάλογοι Διορισίμων» και στη συνέχεια την εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα που σας ενδιαφέρει. Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα ανακοινωθούν το Μάρτιο του 2018.

10. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διορισίμων του Μαρτίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων Μαρτίου, κάθε επηρεαζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ’ αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της. Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις εμπρόθεσμες ενστάσεις και αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Ιουνίου του ιδίου έτους, αναρτώνται οι αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων.

11. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους πίνακες διορισίμων, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για την ίδια ειδικότητα.

12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα;

Για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο της Επιτροπής σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα:

(α) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο,

(β) Για κάθε τίτλο σπουδών, αποδεικτικό σπουδών για κάθε έτος φοίτησης με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο,

(γ) Σύντομη περιγραφή, από τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου/ Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του περιεχομένου κάθε μαθήματος που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων, σε φωτοαντίγραφο.

13. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας;

Για αναγνώριση απασχόλησης ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο της Επιτροπής σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα:
α) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.

β) Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
(i) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.
(ii) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ ’αυτούς.
Για αναγνώριση απασχόλησης ως τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο της Επιτροπής σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα:
α) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.

β) Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
(i)Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία.
(ii) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ ’αυτούς.