Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

   Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.


Παραλαβή εντύπων

   Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.
                                         

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων
ή πρόσθετων στοιχείων για τους πίνακες διοριστέων
 

22602655
22602653
22602619
22602632
22602645
22602643
22602629
22602627
22602641

     
Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή
   22602660

   
For more information in English press
 0  
Για πίνακες διοριστέων πληκτρολογήστε το
 1  
Για Αντικαταστάσεις το  2  
Για Διορισμούς στη Δημοτική Εκπαίδευση το   3  
Για Διορισμούς στη Μέση Εκπαίδευση το
 4  
Για το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης το  5  
Για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης το
6

Για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης το
7

Για θέματα έδρας και μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών το
8

Για άλλες πληροφορίες το
9
Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ 22602602
Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ 22602609
Ιδιαιτέρα της Γραμματέως ΕΕΥ 22602604
22602622
     
Τηλεομοιότυπο (fax) 22602789

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Παρακαλούμε όπως στην επικοινωνία σας μέσω email, να αναφέρετε πάντοτε τον αριθμό της ταυτότητάς σας και τον αριθμό του προσωπικού σας φακέλου (όπου ισχύει).

Για γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το γενικό email της Επιτροπής: info@eey.gov.cy

Παναγιώτης Αντωνίου, Πρόεδρος
   pantoniou@eey.gov.cy

Αθηνά Κυριακίδου, Μέλος
   akyriakidou@eey.gov.cy

Αλέξανδρος Κουράτος, Μέλος
   akouratos@eey.gov.cy


Παναγιώτης Α. Κυπριανού, Μέλος
   pkyprianou@eey.gov.cy

Γιώργος Σ. Γεωργίου, Μέλος
   ggeorgiou@eey.gov.cy


Ταχυδρομική Διεύθυνση ΕΕΥ

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία - Κύπρος

Γεωγραφική τοποθεσία