ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ05 - Αίτηση για διορισμό / εκδήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης (Μέση Τεχνική)

Λήξη Περιόδου Υποβολής του Εντύπου

Η χρονική περίοδος υποβολής αίτησης για διορισμό με σύμβαση έχει λήξει στις 21/06/2019 στις 13:00.