Σημείωση

Νέο έντυπο αίτησης για διορισμό με σύμβαση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία  που αφορά συζύγους Ελλήνων Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς ή της ΕΛΔΥΚ. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει από τις 10.6.2013 να συμπληρώνουν το Έντυπο ΕΕΥ 18.

Έντυπα

Δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης

Δήλωση Τερματισμού Αντικατάστασης

ΕΕΥ01 - Εγγραφή στον Π. Διοριστέων

ΕΕΥ01A -Αίτηση Πιν.Διοριστέων εκπαιδ. με αναπηρίες

ΕΕΥ01Β -Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων

ΕΕΥ01Γ-Εκδήλωση Ενδιαφ. εγγραφής στον Π.Διορισίμων

ΕΕΥ02 - Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

ΕΕΥ04 - Αίτηση για διορισμό (Μέση Γενική)

ΕΕΥ05 - Αίτηση για διορισμό (Μέση Τεχνική)

ΕΕΥ06 - Αίτηση για διορισμό (Δημ./Προδ./Ειδ. Εκπ.)

ΕΕΥ09 - Αίτηση για αντικατάσταση

ΕΕΥ10 - Δήλωση συμμετοχής στο ΠΠΚ

ΕΕΥ11/12 - Αίτηση Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

ΕΕΥ13 - Ειδικοί Λόγοι Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

ΕΕΥ14 - Αίτηση για Προαγωγή

ΕΕΥ16 - Ένσταση προς την ΕΕΥ

ΕΕΥ17 - Εξέταση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΕΕΥ18 - Αίτηση διορισμού, συζύγου Έλληνα αξιωματ.